Ymgyrchwyr iaith yn pryderu am addasrwydd Eluned Morgan fel prif weinidog

27/04/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Wrth i ymgyrchoedd ymgeiswyr blaenllaw o fewn y Blaid Lafur ddechrau i olynu Carwyn Jones fel prif weinidog, mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryderon petai'r Gweinidog Iaith presennol, Eluned Morgan yn dod yn Brif Weinidog.

Mae Heledd Gwyndaf yn credu y byddai'r Farwnes Morgan o Elai sydd ymhlith y ceffylau blaen i olynu Carwyn Jones yn ffafrio busnesau ar draul pobl a chymunedau, yn seiliedig ar eu profiad o'i hagwedd tuag at ddeddfwriaeth iaith.  

 

Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith y byddai Eluned Morgan yn ffafrio cwmniau cyfoethog,  "Prif ddiben deddf iaith arfaethedig Eluned Morgan yw dad-reoleiddio: gwanhau hawliau iaith pobl er lles cyrff a chwmnïau cyfoethog. Dyw hi ddim yn cuddio hynny. Ym maes hawliau iechyd, mae hi wedi plygu i fuddiannau'r cyfoethog ar draul y mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae hi wedi ffafrio buddiannau cwmnïau fferyllol a buddiannau grwpiau pwerus yn lle hawliau plant a dioddefwyr dimensia, pobl sydd heb lais na grym."

 

Anhegwch

 

Ychwanegodd Heledd Gwyndaf. "Os yw Eluned Morgan yn dod yn Brif Weinidog, pryderwn y byddai'r dad-reoleiddio a'r anhegwch yn wael, ie, i'r Gymraeg a'i defnyddwyr, ond hefyd i grwpiau eraill. A fyddai hi'n gwanhau hawliau eraill gweithwyr er budd cwmnïau mawrion? Mae marc cwestiwn mawr am ei gwerthoedd a'i haddasrwydd i fod yn Brif Weinidog felly."