Ymgyrchwyr dros ysgol Gymraeg newydd ym Mhowys yn galw am amserlen glir

16/10/2018

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr ym Mhowys yn galw ar fyrder am amserlen glir ar gyflwyno ac agor ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yng ngogledd y Sir.

Mae ymgyrchwyr grŵp ‘Gwir Ddwyieithrwydd’ sef criw o ymgyrchwyr sy’n cynrychioli rhieni, neiniau a theidiau yng ngogledd Powys yn galw ar Gyngor Sir Powys i gyhoeddi ei gynlluniau o ran yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg a addawyd yng ngogledd Powys.

 

Gan siarad cyn cyflwyno cwestiwn cyhoeddus i gyfarfod llawn y Cyngor ar Hydref 18, dywedodd yr ymgyrchydd, Buddug Bates: “Mae’r Cyngor wedi addo sefydlu ysgol uwchradd newydd yng ngogledd Powys a fydd yn sicrhau fod pob plentyn yn gwbl ddwyieithog. Rydym yn disgwyl gweld cynnydd ac nid ydym wedi clywed unrhyw beth eto. Mae plant gogledd Powys yn haeddu gwell ac mae’r Cyngor yn llusgo ei draed o’i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill o ran addysg cyfrwng Cymraeg.”

 

Dim oedi pellach

 

Ychwanegodd Ceri McEvoy ar ran mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg, “Daeth yr amser i Gyngor Powys amlinellu, yn glir a diamwys, beth fydd amserlen agor yr ysgol newydd arfaethedig. Does dim modd cyfiawnhau unrhyw oedi pellach. Mae sefydlu’r ysgol yn elfen allweddol o ddatblygiad addysg Gymraeg yn y sir, felly pwyswn arnynt i ddatgan ar fyrder beth fydd camau nesaf y broses.”

 

Mae ymgyrchwyr yn gobeithio y bydd y Cyngor yn cyhoeddi cynllun gweithredu eglur fel y gall gyfrannu tuag at y nod o gyflawni 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.