Ymgyrch newydd yn dechrau i ddathlu cig oen Cymru

31/08/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Mae paratoadau yn ei lle ar gyfer Wythnos Caru Cig Oen Cymru a fydd yn dechrau ar Fedi 1af gyda’r ymgyrch hysbysbu newydd yn ymddangos ar hyd a lled Cymru.

Mae dros 220 o aelodau Clwb Cigyddion HCC wedi derbyn pecynnau man-gwerthu (POS) unigryw, gan gynnwys posteri a thaflenni rysáit, i gefnogi ymgyrch marchnata'r haf a’r hydref ar gyfer Cig Oen Cymru PGI.

 

Mae Clwb Cigyddion HCC ar gyfer cigyddion lleol annibynnol sy'n ymroddedig i gyrchu a gwerthu Cig Oen Cymru PGI Cig Oen Cymru a PGI.

 

Dywedodd Dafydd Povey o gigyddion Povey ym Mhwllheli: "Rwy’n hapus dros ben gyda'r deunydd rydw i wedi ei dderbyn a bydd  y rhain yn cael ei harddangos yn fy siop. Mae'r ryseitiau sydd ar gael yn cynnwys cawl nwdls Cig Oen Cymru a Golwython Cig Oen Cymru i’r Barbeciw a thatws stwnsh cawslyd, sydd unwaith eto yn tynnu sylw at hyblygrwydd Cig Oen Cymru adeg yma o’r flwyddyn.” 

 

Ychwanegodd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC, Kirstie Jones: "Unwaith eto rydym wrth  ein bodd gyda'r deunydd hyn ac yn gobeithio eu bod yn ysbrydoli eraill i goginio Cig Oen Cymru! Maent yn tynnu sylw at hyblygrwydd Cig Oen Cymru a'i flas unigryw ar draws ystod o brydau."

 

Mae’r deunydd hwn wedi cyrraedd mewn amser ar gyfer Wythnos  Caru Cig Oen sy'n digwydd rhwng y 1af a'r 7fed o Fedi. Mae Wythnos Caru Cig Oen yn dathlu popeth sy’n ymwneud â chig oen ac mae eleni’n nodi trydedd flwyddyn yn olynol i’r ymgyrch.

 

Dathlu cig oen Cymru dros y misoedd nesaf

 

Bydd Hybu Cig Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau i ddathlu'r cyflenwad llawn o gig oen tymor newydd a fydd ar gael i'w brynu trwy fisoedd yr Haf a'r Hydref - pan fydd Cig Oen Cymru ar ei uchafbwynt tymhorol. Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnwys arddangosiadau Cig Oen Cymru PGI mewn siopau AGA ledled y DU mewn partneriaeth arbennig i gyd-fynd ag Wythnos Caru Cig Oen.

 

Mae’n rhad ac am ddim i ymuno â’r Clwb Cigyddion ac mae aelodau'n derbyn y deunyddiau marchnata tymhorol am ddim yn ogystal â hyrwyddo ar draws gwefan HCC a chyngor ar labelu PGI.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru