Ymgyrch i ddenu mwy o astro-dwristiaid i Eryri

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 o ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn cynllun i ddenu astro-dwristiaid i Eryri.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi derbyn statws Awyr Dywyll sy'n gydnabyddiaeth ryngwladol ar gyfer ardaloedd sy'n nodedig am ansawdd eu nosweithiau serennog.

 

Dim ond unarddeg lleoliad arall ledled y byd sydd wedi derbyn yr anrhydedd yma gan y Gymdeithas Awyr Dywyll yn America.

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig eisiau darganfod os all statws Awyr Dywyll ddenu twristiaid ychwanegol i'r ardal, yn enwedig y tu allan i'r tymhorau brig. Tyfodd astro-dwristiaeth fel sector dros y blynyddoedd diwethaf, yn cael ei yrru’n rhannol gan fwy o amlygiad ar y teledu e.e. Stargazing Live ar y BBC.

 

Mae ardaloedd megis y Bannau Brycheiniog, sydd hefyd â Statws Awyr Dywyll, wedi ceisio uchafu budd economaidd ac wedi ennyn brwdfrydedd a hysbysu'r sector twristiaeth er mwyn darparu profiadau seryddiaeth i dwristiaid.

 

Poblogrwydd astro-dwristiaeth

 

Dywedodd Allan Trow a Martin Griffiths o Dark Sky Wales “Oherwydd poblogrwydd cynyddol astro-dwristiaeth yn y Bannau Brycheiniog, mae llawer o'n darparwyr llety ac atyniadau bellach yn darparu profiadau i edrych ar y sér yn arbennig ar gyfer gwesteion. Mae hyn wedi profi i fod yn boblogaidd iawn ac yn denu llawer o ymwelwyr y tu allan i’r tymhorau brig.”

 

Ar gyfer y peilot bydd Arloesi Gwynedd Wledig yn rhedeg cyfres o weithdai astro-dwristiaeth ar gyfer y busnesau, ac yn prynu offer a defnyddiau fel ysbienddrychau a siartiau craffu ar sêr, i’w defnyddio gan y busnesau twristiaeth.

 

Dywedodd Rachel Roberts, Swyddog Thematig Arloesi Gwynedd Wledig “Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bob math o ddarparwyr llety yng Ngwynedd, sydd hefyd wedi eu lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae hyn yn gyfle arbennig i beilota astro-dwristiaeth yng Ngwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri, a lledaenu gwersi a ddysgwyd ar ddiwedd y prosiect.”

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig eisiau clywed gennych. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais cysylltwch â Rachel Roberts ar rachel@mentermon.com neu (01766) 514057.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi Rhagfyr 16eg 2016.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru