Ymdrechion ar droed i wahodd 'Steddfod yr Urdd i Ddinbych yn 2020

08/06/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod lwyddiannus ym Mhen-y-bont, mae’r ymdrechion yn dechrau i wahodd Eisteddfod yr Urdd i Ddinbych yn 2020.

Fe fydd cyfarfod yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf i drafod gwahodd Eisteddfod yr Urdd i Ddyffryn Clwyd. 

 

Bydd cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus, cymdeithasau a mudiadau gwirfoddol a’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i’r cyfarfod i drafod y cynnig i wahodd yr Eisteddfod yn 2020.

 

Yn bresennol yn y cyfarfod bydd W. Dyfrig Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod; Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd; Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a’r Celfyddydau a’r Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych.

 

Hwn fydd y cyswllt cyntaf rhwng Adran yr Eisteddfod a thrigolion yr ardal, ac yn y cyfarfod, os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei estyn i’r eisteddfod, bydd yr Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith a gwybodaeth yn cael ei rannu am ddyddiadau y pwyllgorau testunau.

 

Datgan cefnogaeth

 

Yn ôl Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd, “Mae gwirfoddolwyr yr Urdd a’r Cyngor eisoes wedi datgan eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i’r Ŵyl ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â thrigolion yr ardal gyda’r gobaith o ddod â’n Prifwyl i Sir Ddinbych yn 2020.”

 

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Bwriad y cyfarfod hwn fydd derbyn sêl bendith yr ardal – y cymdeithasau, mudiadau, sefydliadau a’r trigolion – i wahodd Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych. Byddai’n braf iawn cael dychwelyd i’r ardal wedi eisteddfod lwyddiannus iawn yn 2006.”

 

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 7pm, nos Fercher nesaf yn Neuadd y Dre, Dinbych. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru