Ymddygiad Cymdeithas Bel-droed Lloegr yn 'warthus'

10/03/2015

Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywydd Cymdeithas Bel-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes wedi cyhuddo Cymdeithas Bel-droed Lloegr o ymddwyn yn ‘warthus’ trwy fynd yn groes i’r dair gymdeithas bel-droed arall. 

 

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod Gymdeithas Bel-droed Lloegr am anfon tim pel-droed Prydeinig i gemau olympaidd Rio de Janeiro yn 2016, fe ddywedodd Trefor Lloyd Hughes mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru fod Lloegr hefyd wedi penderfynu enwebu eu person ei hun i herio am is-lywyddiaeth ar gorff llywodraethol FIFA yn erbyn dymuniadau Cymdeithas Pel-droed Cymru.

 

Yn ôl Trefor Lloyd Hughes, fe gafodd cytundeb ei wneud rhwng y pedair gwlad i adael i Gymru sefyll am is-lywyddiaeth FIFA. Ond fe benderfynodd Cymdeithas Bel-droed Lloegr i gefnogi ymgeisydd ei hun."

 

Fel yr esboniodd Llywydd y Gymdeithas,  "Be’ sydd wedi ypsetio fi fwya ydi’r ffordd mae nhw’n mynd o’i chwmpas hi.  Dydyn nhw ddim yn siarad efo’r pedair gwlad arall. Mi gytunwyd yn 2011 mai Cymru fyddai’n mynd am yr is-lywyddiaeth eleni, ond mae Lloegr wedi mynd yn groes i hynny, gan enwebu eu person ei hun."

 

Dinasyddion eilradd

 

"Mae Cymdeithas Bel-droed Lloegr wedi torri dau gytundeb ac mae’r penderfyniad i anfon tim pel-droed dynion a merched i Rio hefyd yn dangos hynny.’ Yn bersonol, dwi’n teimlo fod yr FA yn Lloegr yn trin y gwledydd eraill fel dinasyddion eilradd,  Mi ddyle ni weithio efo’n gilydd. Mae’n warthus sut mae nhw’n ymddwyn."

 

Ychwanegodd, "Mi ddudodd nhw mai one off oedd cymryd rhan yn y gemau olympaidd yn Llundain, yn 2012, ond mi newidiodd nhw eu tiwn a dyma be sydd wedi digwydd. Mae’n bryder y byddwn yn colli’r tim cenedlaethol." 

 

Cafwyd ymateb chwyrn gan gefnogwyr pel-droed Cymru yn dilyn y newyddion fod Cymdeithas Bel-droed Lloegr wedi penderfynu anfon tim Prydeinig i’r gemau Olympaidd nesaf, gyda deiseb yn cael ei lansio yn gwrthwynebu tim Prydeinig. Gellir canfod y ddeiseb yma. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net