Ymbilio ar yrwyr i beidio taflu sbwriel ar Fryniau’r Preseli

09/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymbil ar yrwyr i beidio â thaflu ysbwriel allan o'u cerbydau ar ôl i ddeg bag o ysbwriel gael eu casglu yn ystod sesiwn casglu ysbwriel flynyddol ar hyd ffordd sy'n mynd drwy Fryniau’r Preseli.

Gyda chymorth wyth o Wardeiniad Gwirfoddol y Parc Cenedlaethol, bu Richard Vaughan a Carol Owen (dau o Barcmyn Ardal y Gogledd) yn casglu ysbwriel o'r gwrychoedd ac oddi ar ochr ffordd y B4329, ar y rhan rhwng y ddau grid gwartheg.

 

Dywedodd y Parcmon, Richard Vaughan: "Rydw i wedi bod yn cynnal sesiwn casglu ysbwriel ar hyd y ffordd hon ers 15 mlynedd ac, yn anffodus, nid yw'r broblem wedi gwella o gwbl yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae llawer o sylw'n cael ei roi i ysbwriel yn y môr ar hyn o bryd, ond y mae hefyd yn bwysig cofio am yr effaith y gall ysbwriel ei chael ar ecosystemau ar y tir hefyd.

 

"Roedd yn siom gweld bod tri bag mawr o'r eitemau a gafodd eu casglu yn rhai y byddai modd eu rhoi yn y bagiau ailgylchu sy'n cael eu casglu gan Gyngor Sir Benfro bob wythnos.

 

"Y ffordd hon yw'r prif lwybr drwy Fryniau Preseli, felly mae'n amlwg nad yw rhai o'r bobl sy'n byw ac yn gweithio'n lleol yn gwerthfawrogi'r dirwedd anhygoel sydd ar garreg eu drws.

 

"Mae'n eich gwylltio bod pobl yn disgwyl i rywun arall glirio ar eu holau. Er bod gan Sir Benfro un o'r cyfraddau ailgylchu gorau yng Nghymru, mae'n dangos y gallai pobl fod yn gwneud mwy o ymdrech i leihau lefel yr ysbwriel a'r gwastraff."

 

Cost sbwriel

 

Roedd adroddiad a gyhoeddwyd y llynedd yn amcangyfrif ei bod yn costio £3.5 miliwn y flwyddyn i gasglu a gwaredu ysbwriel oddi ar ochr y ffyrdd yng Nghymru.

 

Roedd yr adroddiad Mynd i'r Afael ag Ysbwriel ar ein Ffyrdd gan Cadwch Gymru'n Daclus hefyd yn nodi mai poteli diod plastig a phecynnau bwyd brys yw'r eitemau mwyaf tebygol o gael eu taflu ar ochr y ffordd. I ddarllen yr adroddiad yn llawn, ewch i https://www.keepwalestidy.cymru/sbwriel-ar-ochr-y-ffordd.

 

Roedd adroddiad a gyhoeddwyd y llynedd yn amcangyfrif ei bod yn costio £3.5 miliwn y flwyddyn i gasglu a gwaredu ysbwriel oddi ar ochr y ffyrdd yng Nghymru .