Ydych chi'n mynd i achub bywyd mis Medi yma?

28/08/2014

Categori: Iechyd, Newyddion

Cymerwch ran yn ymgyrch newydd St John Cymru - ’Save a Life September’. Fel rhan o’u gwaith diddiwedd yn rhoi cymorth cyntaf ar bob stryd yng Nghymru, maent yn lansio'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cymorth cyntaf mewn cymunedau ar draws Cymru.


Y llynedd, hyfforddwyd 18,000 o bobl gyda sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol trwy St John. Ac, fel rhan o’r ymgyrch newydd yma, bydd cyfle i fynychu sesiynau cymorth cyntaf AM 
DDIM i annog mwy o bobl i ddysgu ychydig o’r sgiliau y mae eu hangen.

 

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal ar draws Cymru, gan gynnwys Aberdâr, Caerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd a Llandudno. 

 

Pwrpas y sesiynau fydd rhoi sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol i bobl er mwyn achub bywyd. A, thrwy gydol mis Medi, bydd St John Cymru yn ceisio cael cymaint o bobl â phosib ar y cyrsiau yma. Mae pawb yn gwybod am bwysigrwydd cymorth cyntaf a, gydag ychydig o wybodaeth hanfodol, efallai y byddwch chi’n gallu arbed bywyd y mis Medi yma.

 

Dywedodd Keith Dunn, Prif Weithredwr St John Cymru, 'Mae derbyn ychydig o sgiliau cymorth cyntaf yn gallu achub bywydau ac, yn wir, yn achub bywydau. Y gobaith yw i bobl Cymru roi'r amser y mis Medi yma i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf syml.'

 

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion y cyrsiau ewch at wefan St John Cymru. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net