Ydych chi'n cytuno i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd?

07/06/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gyda ychydig dros bythefnos i fynd tan refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, mae’r arolygon barn yn dangos fod y bwlch yn agos iawn rhwng y ddwy ochr yng Nghymru.

Mae’r ymgyrch dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn dadlau fod dyfodol gwell i Brydain y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, a byddai bod y tu allan yn galluogi iddi edrych ar ol ei buddiannau economaidd ei hunain yn well yn y byd ehangach.

 

Maent hefyd yn dadlau fod Llywodraeth Prydain yn gallu rheoli ei ffiniau yn fwy tynn, gan gyfyngu ar ormod o fewnfudwyr sy’n dod i Brydain. Yn ol yr ymgyrch i adael, mae Prydain yn cyfrannu mwy at bot yr Undeb Ewropeaidd nac y mae hi’n dderbyn yn ei ol, sy’n draul ar adnoddau. 

 

Diogelu hawliau

 

Mae’r ymgyrch o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn dadlau fod economi Prydain yn ddiogel tra’n aelod gan fanteisio ar fynediad i’r farchnad gyffredin sef farchnad economaidd Ewropeaidd. Maent hefyd yn dadlau y byddai gwyliau i’r cyfandir yn mynd yn ddrutach a chostau mewnforio ac allforio yn ddrutach.

 

Yn hanesyddol, maent yn dadlau fod yr Undeb Ewropeaidd wedi diogelu hawliau gweithwyr a hawliau dynol. Fe roedd ymchwil gan Brifysgol Caerdydd yn dangos fod Cymru yn benodol yn derbyn mwy y pen gan yr Undeb Ewropeaidd, nag y mae wedi roi yn ol. Mae gorllewin Cymru ers 1999 wedi derbyn biliynau a gymorthdal gan yr Undeb Ewropeaidd. 

 

Beth yw‘ch barn chi am yr Undeb Ewropeaidd? Ydych chi’n credu fod angen i Gymru i barhau i fod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd neu A ydio’n syniad gwael ers y dechrau? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 

 

Cytuno i Brydain barhau yn aelod o'r U.E.?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)