A ddylai'r Orsedd urddo tîm pêl-droed Cymru?

29/07/2016

Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain wedi datgan na fyddant yn llacio’r rheol iaith, trwy urddo rhai o chwaraewyr pêl-droed Cymru yn cynnwys Chris Coleman, sy'n ddim yn medru'r Gymraeg.

Fe gafwyd galwadau yn y cyfryngau cymdeithasol am urddo’r tîm cenedlaethol yn dilyn y llwyddiannau yng nghystadleuaeth Ewro 2016 yn Ffrainc, wedi iddynt gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Dyma’r tro cyntaf i dîm Cymru gyrraedd prif dwrnameint ers 1958.

 

Ydych chi’n credu y dylai’r Orsedd urddo Gareth Bale a'i gyd chwaraewyr? trwy eithrio’r rheol Gymraeg yn yr amgylchiadau eithriadol hyn. Mae’r Frenhines wedi cael ei hurddo o’r blaen er nad yw’n siarad Cymraeg, a’r ddadl yw, pam ddim Chris Coleman? Mae llawer yn dadlau fod tîm Cymru wedi gwneud gymaint dros y Gymraeg a'i bod yn haeddu'r gydnabyddiaeth. Ond mae'r Archdderwydd yn credu fod angen cadw at y rheol Gymraeg ar bob cyfrif. 

 

Beth yw’ch barn chi? Mae cyfle i chi bleidleisio yma:

 

Ydych chi'n cytuno i urddo tîm pêl-droed Cymru?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)