Ydych chi'n credu y dylai tîm pêl-droed Cymru chwarae mwy o gemau yn Wrecsam?

22/03/2019

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd tîm pêl-droed Cymru neithiwr i’r Cae Ras yn Wrecsam am y tro cyntaf ers dros 10 mlynedd wrth iddynt guro Trinidad a Tobago mewn gêm ddifflach.

Fe gurodd y crysau cochion Trinidad a Tobago yn y gêm gyfeillgar o 1-0 gyda Ben Woodburn yn rhwydo i’r tîm cartref gan gipio’r fuddugoliaeth yn yr eiliadau olaf. Roedd y sêr Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ben Davies a Joe Allen wedi’i cael eu gorffwyso ar gyfer gêm hon, ac yn gwylio yn yr eisteddle.   

 

Er mor ddihwb oedd y gêm, fe roedd awyrgylch dda i’w weld mewn fflachiadau prin, gyda’r Wal Goch yn mynd i hwyl ar ôl y gôl. 

 

Chwarae gemau cystadleuol

 

Ydych hi’n credu y dylai Gymru chwarae mwy o gemau yn y Cae Ras yn y dyfodol?, ac o bosib chwarae gemau cystadleuol hefyd yno? Mae sawl un wedi dadlau y dylai Cymru chwarae gemau yn y gogledd i ad-dalu'r miloedd o gefnogwyr selog sy’n teithio'n bell i lawr yr A470 i Gaerdydd ar gyfer bob gêm gartref. Wrecsam hefyd yw’r dref lle y dechreuodd pêl-droed Cymru a’r Gymdeithas Bêl-droed ac felly mae'r hanes yn gysylltiedig. I gyd-fynd, mae cynlluniau hefyd i sefydlu amgueddfa ar gyfer pêl-droed Cymru yn y dref. 

 

Ydych chi’n credu y dylai Cymru chwarae ychwaneg o gemau yn yn y Cae Ras? Mae cyfle i bleidleisio yma. 

 

Ydych chi credu y dylent chwarae mwy o gemau yn y Cae Ras?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)