Y soprano Gwawr Edwards yn Ohio

30/10/2015

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r soprano Gwawr Edwards yn hen gyfarwydd â theithio i America i ganu mewn gwyliau a chyngherddau ond bydd cyfle i ymuno â Gwawr wrth iddi berfformio yn Ohio ar S4C nos Sadwrn.

 

Fe fydd gyda'i gŵr Dan a'u merch fach chwe mis oed, Nel, yn galw heibio i weld nifer o berthnasau'r teulu Edwards yn Ohio.

 

Aeth Gwawr, sy'n wreiddiol o Fethania, Ceredigion, yno ar wahoddiad Gŵyl Cymry Gogledd America a bu'n perfformio yn y seremoni agoriadol, mewn cyngerdd a dwy gymanfa ganu yn ystod pedwar diwrnod yr ŵyl. Ond bu hefyd yn ymweld ag aelodau o'i theulu sydd wedi ymgartrefu yn Ohio ers blynyddoedd maith.

 

Bydd nos Sadwrn hefyd yn cynnwys rhaglen uchafbwyntiau o un o gyngherddau Eisteddfod Genedlaethol eleni - Eisteddfod 2015: Seiniau'r Sgrin - gan roi thema gerddorol i'r noson ar S4C.

 

"Ein hamser yn Ohio oedd gwibdaith orau fy mywyd," meddai Gwawr Edwards. "Roeddwn i wedi ymweld ag aelodau'r teulu yn Ohio o’r blaen ond dim ers 10 mlynedd. Bryd hynny, doedd yr ymweliad ddim wedi creu’r un argraff ond y tro hwn, a finnau'n briod ac yn fam, roedd yr holl beth yn fwy emosiynol ac yn golygu llawer mwy. Roedd mynd â Nel mas i gwrdd â'r teulu yn brofiad arbennig iawn."

 

Tad Gwawr, y tenor Dafydd Edwards, agorodd Ŵyl Cymry Gogledd America 2015 yn swyddogol a bu aelod arall o'r teulu Menna Edwards-Griffiths, chwaer Gwawr, yn cyfeilio i'w chwaer a'i thad.

 

Ymfudo

 

Meddai Gwawr sy'n adnabyddus ym myd opera ac mewn cyngherddau yn rhai o brif ganolfannau Cymru, Prydain a thramor, "Ymfudodd nifer sylweddol o'r teulu i America yn yr 1800au fel llawer o Gymry eraill gan hwylio o Aberaeron i Lerpwl ac wedyn i Ohio. Erbyn heddiw mae llawer ohonyn nhw wedi gwasgaru ar draws America ond mae nifer yn dal yn Ohio. Mae'n dalaith wledig hyfryd. Buaswn i'n hapus iawn mynd i fyw yno ond dwi'n rhy hoff o Gymru i wneud hynny."

 

Yn y rhaglen mae'r hanesydd, y diweddar Dr John Davies yn egluro'r rhesymau am yr holl ymfudo o Geredigion i Ohio ac ardaloedd eraill o America yn yr 1800au a hynny trwy archif o'r rhaglen Cymry Ohio. Meddai Sioned Geraint, cynhyrchydd Gwawr Edwards yn Ohio o gwmni Tinopolis, "Petasai un arall o'r teulu Edwards wedi ymuno â'r ymfudwyr, mae'n bur debyg na fuasai Dafydd Edwards a'i deulu ar ôl yng Ngheredigion heddiw gymaint oedd maint y llif."

 

Ymhlith aelodau'r teulu Edwards yn Ohio daeth rhai yn amlwg yn eu maes gan gynnwys y pedwarawd cerddorol The Edwards Sisters Quartette a pherthynas arall, Bob Evans, a sefydlodd y cwmni, Bob Evans Restaurants, sy'n dal yn boblogaidd yn America.

 

Mae Gwawr wedi rhyddhau ei hail chryno ddisg Alleluia y mis hwn, yn cynnwys caneuon clasurol, eitemau ysgafn a chaneuon traddodiadol Cymraeg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru