Y Rhufeiniaid yn dod i Benfro

15/08/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth yn paratoi ar gyfer ymosodiad gan y Rhufeiniaid ar 19 a 20 Awst. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd y cyfnod yn cael ei ail-greu, a bydd bwyd a rhagor o weithgareddau ar gael.

Bydd Legio VIII Augusta MGV Cymdeithas Hanes Byw y Rhufeiniaid yn dod â’u byddin i'r safle y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berchen arno am benwythnos arbennig i ddathlu dau ddiwylliant gwahanol.

 

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys: “Bydd y penwythnos arbennig hwn yn gyfle unigryw i weld y Llengfilwyr Rhufeinig yn dod i mewn i gaer Oes yr Haearn fel y byddent wedi’i wneud pan ymosodon nhw ar Brydain ganrifoedd yn ôl.

“Yn ogystal ag arddangosiadau cyffrous, bydd pobl yn gallu rhoi cynnig ar rai o'r arfau a fydd yno a chyfrannu at ddigwyddiadau eraill ar thema Rufeinig o 11am tan 5pm ar y ddau ddiwrnod.

Bydd arddangosfeydd am 11.30am a 2.30pm yn gyfle i weld yr ymosodwyr Rhufeinig yn eu gogoniant. I ddarpar saethyddion, bydd cyfle i roi cynnig ar fwa Rhufeinig neu i wylio’r Llengfilwyr yn saethu’u hoffer tanio.

 

Blasu bwyd y cyfnod

 

Ymysg y gweithgareddau eraill bydd cyfle i flasu bwyd y cyfnod, gweld eich enw fel y byddai wedi cael ei ysgrifennu yng nghyfnod y Rhufeiniaid a chael eich darn arian Rhufeinig eich hun wedi’i wneud.

Mae’r tocynnau yn £15 i oedolion, £10 i blant, £12 gyda gostyngiad a £40 am docyn teulu (dau oedolyn a dau blentyn).

 

Byddai’n well archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y ddau ddiwrnod arbennig hyn fel na chewch mo’ch siomi. I archebu, ffoniwch 01239 891319 neu anfon e-bost at ymholiadau@castellhenllys.com.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru