Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i Norwy

04/01/2017

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Er nad yw Norwy yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd nac Undeb Tollau’r Undeb Ewropeaidd, mae gan Norwy fynediad llawn a dirwystr i’r Farchnad Sengl drwy aelodaeth o Gymdeithas Masnach Rydd Ewrop (EFTA) a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 

Mae Llywodraeth Prydain ar hyn o bryd yn ystyried pa fath o berthynas fydd gan Brydain gyda'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhai gwleidyddion fel Ceidwadwyr amlwg yn credu fod angen torri'n llwyr o'r Undeb Ewropeaidd, tra fod eraill fel Carwyn Jones yn dadlau fod angen i Brydain beidio troi cefn o'r manteision sy'n dod o fod yn rhan o'r farchnad Ewropeaidd. 

 

Wrth siarad cyn ei ymweliad, dywedodd y Prif Weinidog: “Cyn dechrau ar y trafodaethau Brexit, mae’n bwysig i ni adeiladu perthynas gyda gwledydd ar draws Ewrop a’r byd ehangach a deall yn well sut maen nhw’n masnachu’n llwyddiannus ac yn gweithredu’n rhyngwladol.

 

Dros y tridiau nesaf bydd Carwyn Jones yn cyfarfod â busnesau Norwy a Gweinidogion sy’n gyfrifol am fasnach a pherthynas â’r Undeb Ewropeaidd.

 

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, “Rydw i wedi dweud yn glir beth sydd ei angen arnom ni o ran Brexit. Yn y lle cyntaf, mae angen i ni barhau i gael mynediad llawn a dirwystr at y Farchnad Sengl. Mae Cymru wedi denu buddsoddiad gan gannoedd o gwmnïau rhyngwladol ar sail mynediad at y farchnad sengl. Byddai methu â chynnal mynediad llawn, heb unrhyw dariffau na rhwystrau eraill rhag masnach, ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu ei bod yn anoddach denu buddsoddiad yn y dyfodol."

 

Torri tir newydd

 

Mae Carwyn Jones yn credu y bydd sefyllfa Norwy yn help wrth symud ymlaen gyda Brexit, “Does neb wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd erioed o’r blaen, felly wrth i ni dorri’r tir newydd hwn mae’n bwysig i ni gael cymaint â phosib o wybodaeth am y gwahanol lwybrau sydd ar gael i ni."

 

Ychwanegodd, “Yn ystod fy ymweliad â Norwy byddaf hefyd yn manteisio y cyfle i ddysgu mwy am system addysg ardderchog y wlad a’r ffordd y mae’n cefnogi ardaloedd gwledig drwy bolisïau rhanbarthol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru