Y prif bleidiau yn cydweithio dros Brexit

09/08/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Carwyn Jones a Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi eu bod yn sefydlu pwyllgor cyd-lynnu er mwyn delio’n benodol â materion sy’n codi yn sgil Brexit.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones, “Rwy’n falch ein bod wedi gallu cytuno i gydweithio ar fater Brexit. Yn amlwg bydd rhai o’r pwyllgorau ymgysylltu eraill yn delio gyda pheth o’r canlyniadau manwl a ddaw yn sgil Brexit, ond mae’n bwysig fod y ddwy brif blaid yng Nghymru â ffordd o drafod y themâu trosfwaol sy’n ein hwynebu."

 

Yn ôl Carwyn Jones, “Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi bod yn rhan o drafodaethau manwl am Brexit gyda llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r gweinyddiaethau datganoledig, ac er nad fydd trwch y gwaith caled yn dennu unrhyw benawdau, mae’n bwysig i eraill gael gwerthfawrogi lle yr ydym.

 

“Rydym angen gweithio gyda’n gilydd, lle bynnag fo hynny’n bosib, i ddangos fod blaenoriaethau pobl yn cael eu clywed a’n bod ni yn gweithredu ar sail hynny.”

 

Gweithio’n adeiladol

 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: “Mae unrhyw blaid wleidyddol gyfrifol ac aeddfed yn deall ei dyletswydd i weithio’n adeiladol gyda llywodraeth y dydd, tra’n ei dwyn i gyfrif ar yr un pryd.Dyna pam mae Plaid Cymru wedi cytuno i sefydlu pwyllgor cydlynnu gyda’r llywodraeth i weithio’n benodol ar ganlyniadau’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd."

 

Ychwanegodd, “Diben y gwaith hwn fydd sicrhau fod buddiannau ein heconomi a’n cymunedau yn cael eu diogelu yn y cyfnod hwn o ansicrwydd. Rydym wedi ymrwymo tuag at Gymru lwyddiannus, yn wyneb bob her.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru