Y Gwyll yn y Gymraeg yng Ngwlad Belg

14/07/2014

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Y Gwyll/Hinterland

Gwylwyr yng Ngwlad Belg fydd y cyntaf y tu allan i’r Deyrnas Unedig i weld cyfres dditectif fawr S4C, Y Gwyll/Hinterland, yn yr iaith Gymraeg.

 

Ar nos Lun 14 Gorffennaf, bydd y bennod gyntaf yn cael ei dangos ar sianel Canvas, rhan o rwydwaith y darlledwr VRT, i ddechrau wythnos arbennig o ddramâu trosedd ar y sianel. Bydd y gyfres gyfan yn cael ei darlledu gan Canvas yn hwyrach yn y flwyddyn.

 

I nodi'r darllediad Cymraeg tramor cyntaf, mae noson première arbennig yn cael ei chynnal yng Nghartref Swyddogol Llysgennad y DU ym Mrwsel.

 

Mae'r première wedi ei threfnu gan y darlledwyr VRT yng Ngwlad Belg, mewn cydweithrediad ag S4C, Llywodraeth Cymru ac All3Media International.

 

Meddai Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd Drama S4C, "Mae hon yn garreg filltir bwysig yn stori llwyddiant Y Gwyll/Hinterland. Fel comisiynydd a darlledwr gwreiddiol Y Gwyll/Hinterland mae S4C ynghyd â'n partneriaid wedi gweithio'n galed i greu cynnyrch fyddai’n apelio at gynulleidfa eang yng Nghymru yn y lle cyntaf ond a fyddai hefyd â’r potensial i apelio at gynulleidfa ehangach y tu hwnt i Gymru a’r Deyrnas Unedig.

 

“Mae'r darllediad Cymraeg cyntaf hwn o’r cynhyrchiad y tu allan i’r Deyrnas Unedig yn dangos bod modd i ddrama o’r ansawdd uchaf - o’r sgriptio a chynllunio stori i’r actio a’r cynhyrchu - groesi unrhyw ffin.

 

"Rydym yn gobeithio y bydd gwylwyr Canvas yn ei mwynhau nid yn unig am ei straeon ond hefyd yn mwynhau diwylliant ac iaith unigryw a fydd o bosib yn gwbl newydd iddyn nhw."

 

Mae Y Gwyll/Hinterland yn gynhyrchiad gan Fiction Factory mewn cydweithrediad â S4C, Tinopolis, BBC Cymru Wales, Cronfa Gyd-gynhyrchu S4C ac All3Media International.

 

Yn gynharach eleni, fe gyhoeddodd y dosbarthwyr All3Media International werthiannau diweddaraf y gyfres ar draws y byd. Yn eu plith, roedd dau ddarlledwr fydd yn dangos y fersiwn Gymraeg gwreiddiol sef DIZALE yn Llydaw a sianel Canvas yng Ngwlad Belg.

 

Ar y rhestr hefyd roedd 12 o diriogaethau eraill yn cynnwys Awstralia, Seland Newydd, Norwy, a hefyd yr UDA, Canada a Sgandinafia drwy wasanaeth Netflix.

 

Ar hyn o bryd, mae ail gyfres Y Gwyll/Hinterland yn cael ei pharatoi, gyda'r gwaith ffilmio yn dechrau yng Ngheredigion Cymru ym mis Medi, 2014.

 

Ffynhonnell: Gwefan S4C

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net