Y Gwyll yn dychwelyd

03/08/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ail gyfres Y Gwyll yn parhau gyda phedwar achos cwbl newydd dros gyfnod o wyth pennod awr o hyd.

 

Mae’r ail gyfres fel y gyfres gyntaf wedi ei ffilmio ar leoliad gyda thirlun trawiadol, prydferth ac anial Ceredigion yn gefndir iddi hi.

 

Mae'n uno Richard Harrington â thîm cynhyrchu sy'n cynnwys Ed Talfan ac Ed Thomas, a'r cynhyrchydd Gethin Scourfield.

 

Mae'r cast amryddawn hefyd yn cynnwys Mali Harries fel DI Mared Rhys, Aneirin Hughes fel Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser, Hannah Daniel fel DS Siân Owens ac Alex Harries fel DC Lloyd Elis.

 

Bydd yr actor Mark Lewis Jones hefyd yn ymuno â phawb ar gyfer pennod gyntaf y gyfres.

 

Mae'r gyfres wedi ei gwerthu yn rhyngwladol gan gwmni all3media International ac mae nawr wedi ei gwerthu i 30 gwlad wahanol, ac mae ar gael yn rhyngwladol ar Netflix.

 

Ymdeimlad cryf

 

Meddai'r cynhyrchydd o Fiction Factory Ed Thomas: "Rydym wrth ein boddau gydag ymateb y gwylwyr i Y Gwyll/Hinterland ym Mhrydain ac ar draws y byd. Mae ymdeimlad cryf tuag at le yn hollbwysig tuag at lwyddiant y gyfres, ac mae'r storïau wedi esblygu ar leoliad yng Ngheredigion. Mae'r dirwedd yn enwedig, bron fel cymeriad ynddo i hunau, ac mae'r gyfres newydd yn dilyn pedair stori gwbl newydd gydag ambell ddatguddiad am gefndir yr actorion wrth galon y cwbl."

 

Meddai Comisiynydd Cynnwys Drama S4C, Gwawr Martha Lloyd, "Rydym yn hynod o falch o fod wedi comisiynu cyfres ddrama sy'n rhoi llwyfan i Gymru ar draws y byd. Mae wedi gwneud ei farc yn rhyngwladol oherwydd bod y ddrama yn uchelgeisiol, yn ddrama dditectif o safon uchel,  sy'n cyfuno storïau gafaelgar a chymeriadau cynhyrfus, actio o'r radd uchaf, a gwerthoedd cynhyrchu a chyfarwyddo sy'n cwrdd â'n huchelgais. Rydym yn edrych ymlaen yn ofnadwy at yr ail gyfres."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru