Y Gwyll yn cystadlu am 5 gwobr yn Bafta Cymru

26/08/2015

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae'r ddrama dditectif boblogaidd Y Gwyll/Hinterland wedi cael ei henwebu am bum gwobr BAFTA Cymru am eleni. 

 

Mae pennod arbennig Y Gwyll, a ddarlledwyd ar S4C ddydd Calan, wedi ei henwebu am bum gwobr yn cynnwys categori y Ddrama Teledu gorau, ble mae enwebiad hefyd ar gyfer Y Streic a Fi (Alfresco – cyfadran o Boom Cymru).

 

Mae enwebiad Actores Orau i Mali Harris, am rôl DI Marred Rhys, ac Actor Gorau i Richard Harrington, am rôl arwr y gyfres, DCI Tom Mathias. Mae hefyd enwebiadau i dîm cynhyrchu Fiction Factory ar gyfer Sain ac am y Teitlau a Hunaniaeth Graffeg.

 

Mae actorion o gynyrchiadau drama eraill S4C wedi hawlio enwebiad am eu perfformiadau yn cynnwys Rhian Morgan am rôl Gwen Lloyd yn Gwaith/Cartref (Fiction Factory) a Rhys Ifans fel Capten Cat yn Dan y Wenallt (fFati fFilms).

 

Gyda'i gilydd, ymhlith y 31 o enwebiadau i gynyrchiadau S4C, mae'r sianel wedi derbyn 15 ar gyfer chwech o'i dramâu; Y Gwyll/ Hinterland, Gwaith/Cartref, Dan y Wenallt, Tir (Joio), Y Streic a Fi, a Cara Fi (Touchpaper). Maent yn cynnwys enwebiadau am y Dramâu Teledu gorau, yn ogystal ag Actorion, Awduron, Cyfarwyddwr, Cerddoriaeth, Gwisgoedd, Sain, Ffotograffiaeth a Goleuo.

 

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, «Rydw i'n falch iawn o weld amrywiaeth eang o raglenni S4C yn cael eu cynnwys ar restr enwebiadau BAFTA Cymru 2015, gyda sawl cynhyrchiad drama ragorol fel Y Gwyll/Hinterland yn arwain y gad. Mae clod mawr i'r cwmnïau cynhyrchu am eu gwaith diflino yn creu cynnwys sy'n feiddgar, yn greadigol ac yn magu chwilfrydedd. Mae gwobrau BAFTA Cymru yn flynyddol yn arddangos y diwydiannau creadigol yng Nghymru ar eu gorau, a dyw'r rhestr enwebiadau eleni ddim yn siomi, gyda rhaglenni S4C yn amlwg iawn yn eu canol nhw. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi eu henwebu."

 

Dyma weddill rhestr yr enwebiadau S4C: 

 

Mae cynyrchiadau S4C yn hawlio dau enwebiad yn y categori Rhaglen Blant; ble mae #Fi (Boom Plant) a Llan-ar-goll-en(Cwmni Da) wedi ei cynnwys gyda chyfres BBC Cymru Wizards vs Aliens.

 

Materion cyfoes

 

Yn y categori Materion Cyfoes mae Y Sgwrs: Ysbyty Dan Bwysau (BBC Cymru) a hefyd Y Byd ar Bedwar: Y Felan a Fi(ITV Cymru). Mae Ymosodiad Paris: Newyddion Arbennig (BBC Cymru) wedi ei henwebu am wobr Darllediadau Newyddion.

 

Torri trwodd

 

Yn y maes ffeithiol hefyd mae enwebiad yn y categori Gwobr Torri Drwodd i Owen Davis am y rhaglen Gohebwyr: Owen Davis (Cwmni Da), ac mae'r ddogfen ddirdynnol Malcolm Allen: Cyfle Arall (Rondo Media) wedi ei henwebu ddwy waith: Cyfarwyddwr: Ffeithiol a Dogfen Sengl.

 

Mae cyfres Adam Price a Streic y Glowyr (Tinopolis) wedi ei henwebu yn y categori Cyfres Ffeithiol, sy'n glod pellach yn dilyn ennill Gwobr Efydd yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2015, ym mis Ebrill.

 

Adloniant

 

Mae enwebiad Adloniant i'r rhaglen boblogaidd Dim Byd (Cwmni Da) sy'n gobeithio am ei hail wobr BAFTA Cymru. Mae Karl Jenkins Pencerdd Penclawdd (Rondo Media) wedi ei henwebu am Adloniant ac am Ffotograffiaeth Ffeithiol ac mae Caryl a'r Lleill (Alfresco - cyfadran o Boom Cymru) wedi ei henwebu am Golur a Gwallt.

 

 

Drama

 

I'r dramâu sydd ar y rhestr, mae dau enwebiad Awdur: Roger Williams ar gyfer Tir a Gwyneth Lewis ar gyfer Y Streic a Fi. Mae Y Streic a Fi hefyd wedi henwebu am wobr Drama Gorau, a Chyfarwyddwr: Ffuglen, gyda Tir hefyd wedi ei henwebu am Ffotograffiaeth a Goleuo.

 

Mae Cara Fi wedi ei henwebu yn y categorïau Dylunio Gwisgoedd a Cherddoriaeth Wreiddiol. Ac yn ogystal ag enwebiad i Rhys Ifans am yr Actor Gorau, mae Kevin Allen wedi ei enwebu am Cyfarwyddwr: Ffuglen ar gyfer Dan y Wenallt sydd hefyd wedi hawlio enwebiad am Gerddoriaeth Wreiddiol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru