Y Gwyddelod yn chwalu gobeithion Cymru

10/10/2017

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dyma ddiwedd y gân a diwedd y daith i obeithion tîm Cymru yng Nghwpan y Byd am eleni ond fe roedd colli yn erbyn y Gwyddelod yn teimlo’n boenus iawn i’r cefnogwyr ar hyd a lled y wlad. Deffrodd y genedl bore ‘ma gyda phenmaenmawr dychrynllyd wrth gofio’r noson a fu.

Dechreuodd y noson gyda angerdd yr anthem genedlaethol wrth i gael ei chwarae yn ddigyfeiliant am y tro cyntaf. Roedd Hen Wlad fy Nhadau yn atseinio trwy’r stadiwm wrth i’r dorf a’r chwaraewr ei chanu mewn cytgord llwyr. 

 

Roedd y gêm drwyddi draw yn rhwystredig. Rhwystredig i’r chwaraewyr a rhwystredig i’r dorf, gyda chwarae taclus y crysau cochion yn cael ei rwystro gan amddiffyn cryf y Weriniaeth. Roedd y chwarae yn fudur, wrth i’r Gwyddelod daflu popeth atom. Ennill ar bob cyfri’ yw slogan yr is-reolwr Roy Keane a dyna wnaethant. Lloriwyd chwaraewr mwyaf dylanwadol y gêm Joe Allen yn yr hanner cyntaf gan grys gwyrdd ac wedi hynny roedd tîm Cymru yn tueddu i chwarae mewn cylchoedd, heb fawr ddim o gyfleoedd am y gôl. Wedyn, yn yr ail hanner trawodd y Gwyddelod yn dilyn camgymeriad a dyna oedd mewn gwirionedd oedd diwedd y daith i dîm Chris Coleman.

 

Gêm olaf Coleman?

 

Ai dyma fydd gêm olaf Chris Coleman? Mae’n bosib iawn wrth iddo ddychwelyd i’w hoffder gwreiddiol yn rheoli clwb o ddydd i ddydd. Fe fydd yn rhaid inni droi ein golygon at bencampwriaeth Ewrop nesa’. Ond heb os, mae Chris Coleman ac Osian Roberts wedi creu ysbryd newydd anhygoel yn y garfan ac wedi gweddnewid popeth, a chan osod sylfaen gadarn i’r dyfodol. Maent yn arwyr ymhob ystyr y gair ac fe ddylai’r Gymdeithas Bêl-droed ymladd i’w cadw. 

 

Wrth edrych ymlaen, mae’r dyfodol yn edrych yn addawol tu hwnt, gyda nifer o chwaraewyr addawol yn dod trwy’r sustem fel Ben Woodburn a Tom Lawrence. Dyma, heb os, yw’r genhedlaeth euraidd ac nid dyma’r diwedd i’r gr^wp talentog yma. Mae mwy i ddod ac fe allwn obeithio am le yng Nghwpan y Byd nesa’, Pam ddim? 

 

Dyma gyfle i ail fyw'r anthem anhygoel cyn y gêm: