Y gwaith yn dechrau ar Faes 'Steddfod y Fflint

20/04/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Fe dorrwyd y dywarchen gyntaf ar safle Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 i nodi dechrau ar y gwaith o adeiladu’r Maes.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni 30 Mai – 4 Mehefin ar dir ger Ysgol Uwchradd y Fflint.

 

Bydd yn cymryd chwech wythnos i gael y safle yn barod ar gyfer y 90,000 o ymwelwyr a ddisgwylir ar y safle ddiwedd Mai.  Bydd y trac fyrddau yn cael eu gosod yn ystod yr wythnos gyntaf, gyda’r prif strwythurau yn yr ail wythnos.   Y gobaith yw y bydd y pafiliwn wedi ei godi erbyn y drydedd wythnos (canol Mai) gyda’r strwythurau llai a’r stondinau yn yr wythnosau olaf.  Fe fydd Ysgol Uwchradd y Fflint yn rhan o’r Maes eleni, gyda’r rhan fwyaf o ragbrofion yn cael eu cynnal yn yr ysgol.

 

Bydd 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau yn amrywio o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio. Yn ogystal â’r cystadlu, bydd gweithgareddau i ddiddanu yr holl deulu ar y Maes gan gynnwys sesiynau chwaraeon, wal ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau amrywiol.

 

Gyda’r nos, bydd cyngherddau, sioeau a chystadlu gyda sêr megis Mike Peters, Mark Evans a Richard & Adam yn perfformio yn y cyngerdd agoriadol nos Sul (29 Mai).  Bydd dros 200 o blant a phobl ifanc Sir y Fflint yn perfformio mewn dwy sioe gerdd  - yr un gynradd, Fflamau Fflint, nos Fawrth (31 Mai) yn y pafiliwn a’r criw uwchradd yn perfformio ‘Herspre’ nos Sadwrn (28 Mai) a nos Lun (30 Mai) yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn.

 

Prysur

 

Dywedodd Jeremy Griffiths, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith ac aelod o’r criw o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn codi arian ac ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod yn yr ardal ers dros ddwy flynedd.  “Mae’n wych gweld y gwaith yn cychwyn ar ôl yr holl ymdrech mae pawb wedi ei wneud hyd yn hyn. Mi fydd yr wythnosau nesaf yn andros o brysur i bawb sy’n cyfrannu i drefniadau’r ŵyl mewn unrhyw ffordd, ond mi fydd gweld y Maes yn codi yn siŵr o roi egni ac ysbrydoliaeth i ni gyd.”

 

Yn ôl Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Y Cynghorydd Aaron Shotton, “Mae Eisteddfod yr Urdd yn gyfle gwych i arddangos doniau a sgiliau pobl ifanc ac yn sicr mi fydd yn ddigwyddiad poblogaidd ymysg trigolion ac ymwelwyr ein sir.”

 

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Mae’n amser cyffrous iawn pan fydd y gwaith yn dechrau ar y Maes, a’r criw adeiladu yn dechrau ar eu gwaith.  Mae’n anhygoel beth y gallan nhw ei gyflawni mewn chwech wythnos yn trawsnewid cae gwyrdd yn safle gweithredol yn barod i groesawu ieuenctid a theuluoedd o bob cwr o Gymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru