Y gantores Mali Hâf yn rhyddhau sengl newydd

20/01/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn ei hymddangosiad ar Cân i Gymru yn 2019 fel cantores a chyfansoddwraig Mali Hâf gyda ei chân 'Aros Funud' mae Mali nawr am ddechrau o’r newydd gyda sengl newydd.

Mae “Refreshing / Ffreshni” yn gan sy’n codi calon ac yn gwahodd y gwrandawr yn yr amserau dyrys yma i ymuno gyda hi mewn byd llai cymleth.

 

Merch o Gaerdydd, aeth Mali i Goleg Cerdd Leeds. Ond galwodd hiraeth hi nol i Gaerdydd i geisio datblygu ei gyrfa cerddorol. Daeth y symudiad yma bach yn gynharach nag oedd hi wedi rhagweld o achos Covid a’r clo. Gyda’r newid yma daeth newid enw o Mali Melyn i’w enw gwreiddiol Mali Hâf.

 

Mae 'Refreshing / Ffreshni' yn gân am berthynas iach – gyda person arall a gyda natur. Dyma berthynas lle mae yna ymddiried a pharch a siawns i fod yn unigolyn creadigol heb rhagfarn.

 

Mae 'Refreshing / Ffreshni' hefyd yn ddechreuad ar gydweithrediad newydd gyda’r cynhyrchydd, cerddor a DJ Shamoniks (Sam Humphreys) a oedd yn Gogledd America ar daith gyda’r band gwerin Cymraeg CALAN pan roedd gorfod gohurio gweddill y daith a dal y awyren gyntaf yn nol i Gymru cyn y clo mawr cyntaf.

 

Mae’r ddau’n rhannu brwdfrydedd am wahanol fathau o gerddoriaeth electronig a’r sin gerddoriaeth poblogaidd Gymraeg. Maent wedi gweithio yn barod ar nifer o gyfansoddiadau newydd. 

 

Cydweithrediad

 

Mae 'Refreshing / Ffreshni” hefyd yn ddechreuad ar gydweithrediad newydd gyda’r cynhyrchydd, cerddor a DJ Shamoniks (Sam Humphreys) a oedd yn Gogledd America ar daith gyda’r band gwerin Cymraeg CALAN pan roedd gorfod gohirio gweddill y daith a dal y awyren gyntaf yn nol i Gymru cyn y clo mawr cyntaf.

 

Mae’r ddau’n rhannu brwdfrydedd am wahanol fathau o gerddoriaeth electronig a’r sin gerddoriaeth poblogaidd Gymraeg. Maent wedi gweithio yn barod ar nifer o gyfansoddiadau newydd. 

 

Bydd 'Refreshing / Ffreshni' allan Ionawr 22 ar Recordiau Udishido