Y Fedal Gyfansoddi 2014

28/05/2014

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Dim teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi

Nid oedd teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd heddiw. Beirniad y gystadleuaeth oedd Guto Puw a’r dasg oedd cyfansoddi darn o gerddoriaeth mewn unrhyw gyfrwng gyda gwaith celf John Meirion Morris yn sbardun i’r gwaith.

 

Meddai’r beirniad, Guto Puw: “Mae’n siom nad oes teilyngdod eleni yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd, 2014. Er y siom, cymeraf gysur yn y ffaith bod safon y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal a hyderaf y bydd ein cyfansoddwyr ifanc yn ystyried y gwerth a’r fantais o gystadlu mewn Eisteddfodau i’r dyfodol.

 

“Carwn, fodd bynnag, longyfarch pwyllgor Cerdd yr Eisteddfod am feddwl mor greadigol wrth lunio’r gystadleuaeth eleni. Yn anffodus roedd hi’n siomedig mai dim ond tair ymgais ddaeth i law, o ystyried potensial creadigol a dychmygol y cynigia’r gystadleuaeth.”

 

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: “Mae’n bwysig ein bod yn cadw safonau, a thra ein bod wrth reswm yn siomedig nad oes teilyngdod yn y ddefod heddiw, rydyn ni yn ddiolchgar i’r beirniad am ei waith.”

 

Rhoddwyd y Fedal gan Ysgol y Gader, Dolgellau ynghyd â gwobr Glynne Jones o £400 o Gronfa Ymddiriedolaeth Pendyrus.