Y cyfansoddwr Karl Jenkins yn cofio Aberfan

05/09/2016

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae S4C wedi comisiynu darn o waith corawl trawiadol ac emosiynol gan y cyfansoddwr byd enwog Syr Karl Jenkins i gofio trasiedi Aberfan hanner can mlynedd yn ôl.

Mae Cantata Memoria yn ddarn trawiadol a theimladwy sydd â goleuni yn thema gwbl ganolog i'r gwaith. Mae'n cofio'r drychineb a'r rhai a gollodd ei bywyd ynddi, ond, ar yr un pryd, mae'n edrych tua'r dyfodol gyda gobaith. Mae'n destament i gadernid y gymuned sydd wedi adeiladu o'r newydd yn dilyn trasiedi, sydd wedi brwydro am gyfiawnder a throi tywyllwch yn oleuni. 

 

Awdur y libreto yw'r Prifardd Mererid Hopwood, ac mae hi wedi cyfuno tair iaith - y Gymraeg, Lladin a'r Saesneg.

 

Mi fydd y cyfanwaith yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf mewn cyngerdd coffa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar nos Sadwrn 8 Hydref. Bydd y darllediad cyntaf ar deledu ar S4C y noson ganlynol, ar nos Sul 9 Hydref 7.30.

 

Heddiw hefyd cyhoeddwyd y bydd recordiad o'r gwaith ar gael i'w brynu o 7 Hydref 2016 ymlaen, wedi ei chyhoeddi gan Deutsche Grammophon.

 

Mae'n anrhydedd comisiynu'r darn newydd gan y cyfansoddwr Syr Karl Jenkins, meddai Prif Weithredwr S4C, yn deyrnged i gymuned hynod Aberfan.

 

Testament gwirioneddol

 

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C; "Mae S4C yn falch o gomisiynu’r gwaith corawl hwn gan un o gyfansoddwyr pwysica’r byd, Syr Karl Jenkins. Mae'n destament gwirioneddol i bobl, sydd, yng ngeiriau’r bardd Mererid Hopwood, wedi llwyddo i edrych tuag at y "goleuni" tu hwnt i’r "tywyllwch y tu mewn"."

 

Fel llawer iawn o bobl yng Nghymru a thu hwnt, fe gafodd trychineb Aberfan argraff oes ar Ian Jones, oedd yn ddisgybl ysgol gynradd ar y pryd.

 

Meddai Ian Jones; "Roeddwn i’n grwt diniwed saith mlwydd oed yn byw rhyw 25 milltir i ffwrdd yn Nhreforys pan ddigwyddodd y trychineb, ac fe wnaeth y diwrnod adael argraff oes arna i.’

 

"Ni fydd pobl Cymru byth yn anghofio 21 Hydref 1966 pan wnaeth glo gwlyb mwdlyd o domen gwastraff Glofa Merthyr Vale syrthio ar Ysgol Gynradd Pantglas.’

 

Mae Cantata Memoria a'r gyngerdd goffa wedi eu comisiynu gyda chydweithrediad llwyr Elusen Goffa Aberfan.  

 

Mae tocynnau ar gael ar gyfer y gyngerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref, i'w prynu ar wefan y Ganolfan: Bydd Cantata Memoria ar gael i'w phrynu, ar CD ac ar bob llwyfan digidol, o 7 Hydref ymlaen gan Universal Music.