Y brifddinas ymhlith y dinasoedd gwyrddaf ym Mhrydain

11/02/2016

Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddiad fod y brifddinas ymhlith y dinasoedd gorau i fyw, mae Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth arall am fod ymhlith y dinasoedd gwyrddaf ym Mhrydain gan felin drafod amgylcheddol flaenllaw.

Daeth y Gynghrair Werdd i'r casgliad mai Caerdydd yw'r bedwaredd ddinas wyrddaf yng Nghymru a Lloegr gan fod 16% o ddefnydd ynni’r ddinas yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel: “Yng nghategori defnyddio ynni adnewyddadwy, rydym yn un o ddinasoedd gorau’r DU sy’n newyddion gwych. Diolch i waith parhaus ein tîm ynni a chynaliadwyedd, mae pethau’n gwella. Er enghraifft, yn y Gwanwyn bydd cynllun trydan dŵr Cored Radur yn cael ei gwblhau, a disgwylir iddo gynhyrchu digon o drydan i bwerau 550 o gartrefi’r flwyddyn. Dim ond un o nifer o brojectau tebyg yw hwn, felly bydd nodweddion gwyrdd y ddinas yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol."

 

Ynni gwyrdd

 

Cwblhaodd y Gynghrair Werdd dabl o ddinasoedd sy’n defnyddio ynni gwyrdd fel rhan o ymgyrch “Show the Love” y Gynghrair Hinsawdd sy’n dechrau'r wythnos hon yn ystod y cyfnod sy’n rhagflaenu Dydd Sant Ffolant. Canfu fod 16.46% o ddefnydd trydan Caerdydd yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

 

Ymhlith y projectau ynni adnewyddadwy yng Nghaerdydd ar hyn o bryd mae dyluniadau paneli solar symudol ac echdynnu gwres o ddŵr tanddaearol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru