Wythnos gofiadwy yn y Brifwyl ym Môn

Fe dyrrodd dros 147,000 o bobl i’r Eisteddfod ym Modedern eleni wrth inni edrych yn ôl ar wythnos brysur a llwyddiannus ar Ynys Môn.

Mi ddaeth ac mi aeth yr Eisteddfod ym Môn. Fe roedd y mwd a’r glaw yn hawlio’r penawdau ar ddechrau’r wythnos ond mi setlodd y tywydd ac fe ddatblygodd yn wythnos gofiadwy a chymharol sych. Fe ddaeth Gwion Hallam a Osian Rhys Jones i’r brig yn y ddwy brif gystadleuaeth yn y pafiliwn wrth i’r genedl gofio can mlynedd ers cadair ddu Hedd Wyn. Ar y llwyfan cerddoriaeth, roedd Eden ac Elin Fflur wedi sicrhau fod yr Wyl yn gorffen mewn steil wrth iddynt roi perfformiadau ysgubol o flaen miloedd o bobl gyda’r nos. O 'r oriel gelf i nosweithiau gwyllt ym Maes B, roedd diwylliant yn fyw ac iach ym Modedern.   

 

Dyma ddathliad o Gymreictod a’r Gymraeg ac nid oedd eleni’n eithriad ac fe rydym yn edrych ymlaen yn awr yn eiddgar at y flwyddyn nesaf lle bydd y Brifwyl yn glanio yng Nghaerdydd. Edrych ymlaen i'ch gweld.

 

Dyma ddetholiad Lleol.cymru o’r uchafbwyntiau ar Trydar: