Wil ac Aeron yn teithio Rwmania

16/04/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mewn cyfres newydd yng nghwmni Wil ac Aeron nos Fercher yma, fe fydd y ddau o Fro Ddyfi yn teithio ar hyd a lled Rwmania.

Bydd y ddau ffermwr yn darganfod profiadau newydd, yn herio'i gilydd a thorchi llewys gyda'r bobl leol. 

 

"Wnaethon ni ddewis mynd i Rwmania gan fod dwyrain Ewrop yn ardal ddieithr iawn i ni - ac i lot o bobl. Gan ei bod wedi bod yn wlad gomiwnyddol tan yn reit ddiweddar, roedden ni'n awyddus i weld y newid sydd ar droed," meddai Aeron Pughe, un o dri brawd sy'n ffermio defaid a gwartheg ar fferm eu rhieni ger Darowen, Machynlleth ac yn adnabyddus am chwarae'r cymeriad Ben Dant yn y gyfres deledu i blant ar wasanaeth S4C, Cyw.

 

"Roeddet ti'n gweld cymaint o wahaniaethau rhwng un ardal a'r llall, ac mewn rhai ardaloedd roeddech chi'n teimlo bod y lle'n dal i fod yn gomiwnyddol. Weithiau roeddet ti'n gweld tractors crand yn gweithio ochr yn ochr â cheffyl a chert. Roedd yn beth newydd i bobl y wlad i gael pres - a phres o Ewrop oedd llawer iawn o hwnnw."

 

Yn y rhaglen gyntaf, mae'r ddau'n cyrraedd prysurdeb y brifddinas, Biwcarest, ar gyfer ymweliad â brenhines wahanol iawn i'r arfer – Regina Maria, brenhines y Sipsiwn. Mae hi'n esbonio bod dewiniaeth wedi bod yn rhan bwysig o draddodiad y wlad, ac yn honni iddi ragweld marwolaeth Nicolae Ceaușescu – cyn unben Comiwnyddol y wlad– a'i wraig. Wedi diwrnod o brofi bod yn weision iddi, daw tro Wil ac Aeron i ganfod beth sydd o'u blaenau wrth iddi drefnu i ddarllen eu cardiau ffortiwn.

 

"Roedden ni'n lwcus iawn i gael ymweld â Regina Maria, ac roedden ni'n teimlo'n freintiedig o gael gwneud. Mae hi'n marchnata'i hun yn dda - seicoleg oedd lot ohono," meddai Wil, sy'n 39 ac yn ffermio yn Llanwrin ger Machynlleth. "Ro'n i'n cymryd yr holl beth efo pinsied o halen, ond faswn i ddim yn licio'i chroesi hi chwaith! Mae Aeron yn llawer mwy ofergoelus, ac roedd o'n poeni mwy am yr hyn roedd hi'n ei ddweud!"

 

Yn ystod eu taith mae'r ddau'n cael cyfle i dreulio amser gyda chriw o bysgotwyr ar afon y Danube; yn cyd-fyw â theulu biliwnydd sy'n rhedeg fferm fodern ac yn cyflogi staff o bob rhan o Ewrop; yn mynd i un o wyliau pwysicaf y sipsiwn ac yn profi'r hen ffordd o fyw.

 

Realiti campervan yn wahanol

 

A rhan arall o hwyl y gyfres ydy dilyn y cecru a'r canu yn y fan ar hyd y daith, wrth i wythnosau yng nghwmni ei gilydd mewn lle cyfyng brofi cyfeillgarwch y ddau ffrind oes. "Mae 'na ryw syniad reit ramantus o fynd ar eich liwt eich hun mewn camperfan, ond mae'r realiti'n reit wahanol. Rhwng yr ardal gyfyng, oglau traed, y blinder a darllen mapiau, roedd ambell i air croes wrth gwrs, ond doedd hynny ddim yn para'n hir - rydyn ni'n ffrindiau rhy dda i hynny!" meddai Wil.