WiFi am ddim yn Sioe Frenhinol Cymru

WiFi am ddim

Am y tro cyntaf, bydd ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn gallu cyrchu llecynnau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe eleni.

 

Diolch i’r gwaith caled a’r trafodaethau rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Cyflymu Cymru, BT Openreach a Llywodraeth Cymru, mae maes y sioe’n gallu manteisio ar gyflymderau rhyngrwyd cyflym iawn ar ôl gosod band eang ffeibr cyflym.

 

Gyda chefnogaeth Dragon WiFi a’n noddwyr, .cymru and .wales, bydd chwe man o amgylch maes y sioe ble bydd mynychwyr y sioe yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd am ddim. Gobeithir y bydd y llecynnau chwilboeth hyn yn mynd ychydig o’r ffordd i helpu i lacio tagfeydd y signal ffonau symudol yn ystod wythnos anhygoel o brysur y sioe.

 

Byddwch yn gallu dod o hyd i’r llecynnau chwilboeth hyn yn y mannau canlynol:

 

  • Gerllaw’r bandstand
  • Gerllaw Pafiliwn Llywodraeth Cymru
  • Gerllaw Canolfan y CFfI
  • Gerllaw cornel y Pafiliwn Gwyrdd
  • Y gyffordd rhwng y neuadd fwyd a’r ganolfan gneifio
  • Y llechwedd glaswelltog yn edrych dros y prif gylch nesaf at bafiliwn S4C

 

“Gyda mwy a mwy o sefydliadau’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac yn dibynnu ar lwyfannau digidol i gyfathrebu mae hi’n hanfodol fod y gymdeithas a’r sioe yn datblygu ac yn elwa ar y cyfleoedd y mae cyflymderau rhyngrwyd cyflym iawn yn dod â nhw i faes y sioe.” medd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

 

“Rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella’r cyfleusterau yma yn Llanelwedd ac yn gobeithio y bydd y rheini sy’n ymweld â’n sioe yng nghanol canolbarth Cymru wledig yn elwa ar y technolegau sydd ar gael yn rhwydd mewn rhannau eraill o’r wlad.”

 

Cofiwch wneud defnydd llawn o’r WiFi newydd trwy gyrchu ap Sioe Frenhinol Cymru 2014. Mae’r erfyn dwyieithog defnyddiol yma’n cynnwys map rhyngweithiol o faes y sioe sy’n ei gwneud hi’n hawdd lleoli’r holl atyniadau yn y sioe, amserlen lawn o’r digwyddiadau a’r cystadlaethau ac yn caniatáu ichi greu eich amserlen eich hun i wneud yn siŵr nad ydych yn colli dim byd. Ynghyd â’r canlyniadau diweddaraf, byddwch hefyd yn gallu cael at luniau, storïau, blogiau a fideos o faes y sioe, gwybodaeth am draffig a’r rhagolygon tywydd lleol.

 

Mae’r ap, a gynhyrchwyd ar gyfer y gymdeithas gan S4C, ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ffonau iphone ac Android.

 

Lawrlwythwych yr Ap o :iTunes Store ar gyfer iphones, ipod touch ac ipad: http://moil.in/royalwelshios, ac ar gyfer ffonau Android, yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play: http://moil.in/royalwelshandroid.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net