Vaughan Roderick yn rhoi ei ben ar y bloc

30/01/2018

Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn rhoi ei ben yntau ar y bloc yn Aberystwyth nos Wener yma pan gaiff ef ei holi am gyfrol newydd o’i waith.

Mae Pen ar y Bloc, wedi ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa ac yn destun cydweithrediad unigryw rhyngddo ef a’i olygydd, Ruth Thomas, gan grynhoi casgliad o’i flogiadau sydd yn edrych yn ôl ar dros ugain mlynedd o hanes Cymru.

 

Mae’r llyfr yn gronicl anhepgor o gyfnod sydd wedi trawsnewid Cymru – o’r Refferendwm ym 1997 ar ddatganoli hyd at y refferendwm a arweiniodd at bleidlais Brexit.

 

Cyn y Nadolig, roedd Pen ar y Bloc ymysg gwerthwyr gorau’r Lolfa. Nawr, bydd Vaughan Roderick yn ymddangos yn y Drwm yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth i drafod y dau ddegawd diwethaf a chynnig ambell i broffwydoliaeth ynghylch y dyfodol gwleidyddol. Bydd cyfle hefyd i’r gynulleidfa roi eu cwestiynau yn uniongyrchol i Vaughan.

 

"Dwi’n gwybod o brofiad degau o gynadleddau gwleidyddol yn Aberystwyth nad oes neb yn fwy gwybodus na thrigolion y dref honno ynghylch gwleidyddiaeth Cymru." meddai Vaughan, ‘Mae’n bleser felly gallu dod i sesiwn gyhoeddus yn y Drwm a chlywed barn y gynulleidfa honno a hynny yn un o fy hoff adeiladau yng Nghymru."

 

Cyfraniad amrhisiadwy

 

Yr Athro Elan Closs Stephens, Cyfarwyddwr Anweithredol y BBC a Chomisiynydd y Comisiwn Etholiadol fydd yn llywio’r noson.

 

Meddai Elan Closs Stephens, "Mae Vaughan wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ddealltwriaeth cynulleidfaoedd Cymru o wleidyddiaeth Cymru dros dri degawd. Mae’r llyfr hwn yn gyfrol i’w thrysori – drafft cyntaf hanes. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn i allu ’holi’r holwr’ am unwaith gyda ninnau yn byw ymewn cyfnod gwleidyddol mor allweddol."

 

Bydd Pen ar y Bloc, noson yng nghmwni Vaughan Roderick yn sgwrsio gyda’r Athro Elan Closs Stephens yn cael ei gynnal nos Iau 2 Chwefror am 7.30 yn Y Drwm yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.