Uwch gynghrair pêl-droed i ferched yn mynd o nerth i nerth

17/08/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cafodd tymor newydd Uwch Gynghrair Merched Cymru ei lansio’n swyddogol ddydd Sadwrn pan ddaeth cynrychiolwyr o’r 12 clwb at ei gilydd yn Aberystwyth.

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Gynghrair, Gwyn Derfel fod y tymor nesaf yn argoeli'n un cyffrous, fel yr eglurodd, "Roedd hi’n hynod o gyffrous y tymor diwethaf pan gadwodd Met Caerdydd eu gafael ar eu Pencampwriaeth ar wahaniaeth goliau yn unig. Mae’r ffaith i’r tair cystadleuaeth ddomestig gael eu hennill gan dri chlwb gwahanol yn awgrymu bod llond trol o gyffro o’n blaenau eleni". 

 

Roedd ymosodwr Cymru, Gwennan Harries, yn bresennol yn y lansiad ac fe bwysleisiodd hi bwysigrwydd y ffaith bod Uwch Gynghrair Merched Cymru yn datblygu’n flynyddol, "Mae ein Cynghrair Cenedlaethol yn gwella bob blwyddyn ac mae hynny’n amlwg yn newyddion da ar lefel ddomestig a rhyngwladol hefyd. Does dim amheuaeth ei fod yn gyfnod cyffrous i bêl-droed merched yng Nghymru."

 

Gyda bron i 40,000 o ferched a menywod yn chwarae pêl-droed yng Nghymru yn 2015, cynhaliwyd gŵyl bêl-droed arbennig i gyd-fynd gyda’r lansiad yn Aberystwyth. Cymrodd oddeutu 300 o ferched ran yn y digwyddiad ar Gaeau Blaendolau.

 

Bydd tymor newydd Uwch Gynghrair Merched Cymru yn dechrau ddydd Sul y 13eg o Fedi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru