Urdd yn cydnabod pwysigrwydd Dydd Gŵyl Dewi fel diwrnod o ddathlu

17/01/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd Mawrth y cyntaf 2019 yn ddiwrnod swyddogol o wyliau i bob aelod o’i staff er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Nod parhaus yr Urdd yw i ddathlu yr hunaniaeth unigryw o fod yn Gymro neu Gymraes ac yn yr hinsawdd fregus wleidyddol bresennol, mae’r nod hwn yn fwy amlwg nac erioed o’r blaen.

 

Yn ôl Siân Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Mae’r penderfyniad yn garreg filltir i ni. Fel mudiad cenedlaethol sy’n annog plant a phobl ifanc i gymryd balchder yn eu gwlad, eu hiaith a’u diwylliant, mae’n bwysig ein bod yn arwain drwy esiampl drwy arddel ein hunaniaeth a dathlu hynny.

 

“Yn yr hinsawdd bresennol, mae’n angenrheidiol i ni fod yn flaengar ac hyderus yn ein hunaniaeth ac mae Dydd Gŵyl Dewi yn rhan annatod o’n hanes a’n diwylliant. Trwy gael diwrnod yn rhydd o’r gwaith, mae’n gyfle i’n staff ddathlu’r achlysur gyda theulu a ffrindiau yn eu cymunedau lleol neu mewn digwyddiadau cenedlaethol. Rydw i’n falch iawn o gyhoeddi, felly, y bydd Dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod swyddogol o wyliau i holl staff yr Urdd o 2019 ymlaen.”

 

Prin iawn yw’r gwledydd ar draws y byd sydd ddim yn dathlu diwrnodau cenedlaethol gyda diwrnod o wyliau. Mae’r Alban ac Iwerddon eisoes yn cynnal gwyliau banc gyda’r Albanwyr yn dathlu Gŵyl San Andreas ar Dachwedd 30 a’r Gwyddelod yn dathlu Gŵyl San Padrig ar Fawrth 17 bob blwyddyn.

 

Er sawl ymgyrch dros y blynyddoedd i sicrhau statws gŵyl y banc swyddogol i ddathlu dydd Nawddsant Cymru, nid yw’r weledigaeth wedi ei gwireddu hyd yma.

 

Angen i fudiadau eraill yn efelychu

 

Ychwanegodd Sian Lewis;“Braf iawn fyddai gweld sefydliadau a mudiadau eraill yn gwneud yn yr un modd er mwyn creu dathliad cenedlaethol ac i ninnau fel Cymry ymuno gyda’r teulu hwnnw o genhedloedd ar draws y byd sydd eisoes yn dathlu eu hunaniaeth genedlaethol.”