Urdd yn chwilio am unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol

Dewi, Dilwyn a Gerallt Hughes

Mae’r Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen – tlws o roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sydd neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

 

Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith.  Gall fod yn ymwneud gydag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed a thu allan i oriau ysgol.  Gall fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

 

Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.   Mae’r wobr yn cael ei chynnig ers 23 mlynedd.

 

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, “Mae gwaith gwych yn cael ei wneud ym mhob rhan o Gymru gan weithwyr ieuenctid a dyma gyfle iddynt gael cydnabyddiaeth am eu gwaith.  Boed yn gwneud gwaith diwylliannol, dyngarol, gyda phobl anabl, gwaith awyr agored neu beth bynnag – rydym eisiau clywed am waith arweinwyr eich ardal chi!  Y cyfan sydd angen ei wneud yw cwblhau ffurflen gais syml, yn egluro’r gwaith da sy’n cael ei wneud.”

 

Mae ffurflen gais ar gyfer enwebu ar gael trwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu enfys@urdd.org. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw yr 8fed o Ionawr, 2016.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru