Undeb yn annog mwy o ddefnydd o'r Gymraeg

01/03/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi mae UMCA yn annog i ddefnydd o’r Gymraeg gynyddu o fewn y brifysgol, mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi lansio sticeri cyfarch dwyieithog er mwyn annog myfyrwyr a staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach mewn e-byst.

Dywedai Llywydd UMCA Rhun Dafydd, “Dwi’n credu ei fod yn hanfodol bod y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywydau pawb yn y brifysgol boed hynny’n fyfyriwr neu’n aelod o staff. Mae’r templedi yma’n ffordd o annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg mewn e-byst ar y gobaith bydd y Gymraeg yn cael ei weld yn amlwg yn y ffurf hwn”

 

Yn ychwanegol mae UMCA wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda SubTV, sef Sianel darlledu cerddoriaeth ar deledu, ar-lein a phlatfform ffonau symudol er mwyn curiadu rhestr chwarae Cymraeg a fydd yn cael ei ddarlledu i dros 1.2miliwn o bobl ar draws Deyrnas Unedig. Mae’r Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA yn gweld hwn yn ddatblygiad cadarnhaol “Mae’n braf medru cyhoeddi’r rhestr chwarae Cymraeg i SubTV gan roi platfform ehangach i gerddoriaeth Cymraeg a galluogi i fyfyrwyr ar draws Prydain wrando ar y rhestr chwarae”

 

Rhestr chwarae

 

Ychwanegodd Rhun “Rhaid rhoi clod a diolch i waith caled SubTV ac Antena er mwyn sicrhau bod y rhestr chwarae yma’n cael ei gyhoeddi. Mae Antena wedi galluogi SubTV i gael gafael ar fideos cerddoriaeth ochr 1 a golygai fod y rhestr chwarae yn gyfredol gyda chaneuon mwyaf diweddar y sîn gerddorol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru