Undeb Amaethwyr Cymru yn barod at y sioe rithiol

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal amrywiaeth o weminarau yn trafod tai gwledig, newid yn yr hinsawdd, iechyd meddwl a dyfodol cysylltedd digidol i Gymru yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru rithwir a gynhelir wythnos nesaf.

Wrth siarad cyn yr wythnos o weithgareddau, dywedodd Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts: “Fel llawer o rai eraill, roeddem wedi gobeithio gallu bod ar faes y sioe yn bersonol eleni. Mae Sioe Frenhinol Cymru yn parhau i fod yn uchafbwynt ein calendr ffermio, ac er na allwn gwrdd wyneb yn wyneb, rydym yn gyffrous i drafod rhai o'r materion mwyaf allweddol sy'n wynebu ein diwydiant yn rhithwir unwaith eto. Rwy'n gobeithio y bydd llawer ohonoch chi'n gallu ymuno â ni ar gyfer y digwyddiadau hyn."

 

Yn ogystal â'r gweminarau, mae'r Undeb hefyd yn lansio teclyn lobïo trwy ei gwefan, a fydd yn caniatáu i aelodau a'r cyhoedd ysgrifennu at eu cynrychiolwyr etholedig i dynnu sylw at eu pryderon dybryd ynglŷn â'r Cytundeb Fasnach Rydd ag Awstralia.

 

Gweithredu

 
Ysgrifennodd Undeb Amaethwyr Cymru at Lywodraeth Cymru ddeuddeg mis yn ôl yn galw am weithredu i atal cynnydd anochel yn y pwysau ar dai gwledig o ganlyniad i'r pandemig coronafirws, ac ers hynny mae'r mater wedi dod yn realiti ac wedi cyrraedd y penawdau cenedlaethol.

 

Bydd y mater yn destun gweminar Mynd i'r afael â'r Argyfwng Tai Gwledig yr Undeb ar nos Lun 12 Gorffennaf am 7yh trwy Zoom, a fydd hefyd yn cael ei ddangos ar wefan Sioe Frenhinol Cymru ddydd Llun 19 Gorffennaf am 12.30yp.

 

Ceir mwy o fanylion am y gwahanol bynciau sy'n cael ei trafod trwy sesiynau Zoom yma