Uchafbwyntiau Diwrnod 5

Ar ôl llwyddiant ddoe yn cipio Gwobr Goffa Daniel Owen, Lleucu Roberts sydd ar y brig heddiw eto yn ennill y Fedal Rhyddiaith am ei chyfrol, Saith Oes Efa. Y beirniaid oedd Catrin Beard, Meg Elis a Manon Rhys a dywedodd Catrin Beard: 


"Mae Saith Oes Efa'n gyfrol sy'n haeddu ei lle ar unrhyw silff lyfrau. Dyma enillydd teilwng sy'n llawn haeddu'r Fedal Ryddiaith gyda phob clod."

Mae sawl enillydd arall wedi bod yn ystod y dydd a dyma gip olwg o rhai ohonynt: 

  • Unawd Gymraeg 19 - 25 oed - Gethin Lewis 
  • Unawd o Oratorio neu Offeren 19 - 25 oed - Kieron-Connor Valentine
  • Dawns Stepio Unigol i Ferched - Sara Mai Davies 
  • Unawd Operatig 19 - 25 oed - Daniel Calan Jones
  • Cyflwyniad Llafar Agored - Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi. 

Yn ogystal ar gystadlu mae wedi bod yn ddiwrnod prysur arall ar y Maes, darllenwch ymlaen i gael cip olwg o rhai o’r ddigwyddiadau: