Chwalu'r stigma am dai fforddiadwy

05/01/2016

Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae grŵp sy’n ymgyrchu dros gadw pobl ifanc yng nghefn gwlad yn trefnu diwrnod agored i dynnu sylw at ymarferoldeb tai fforddiadwy.

 

Mae’r grŵp Ble ti’n mynd i fyw? yn trefnu diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn Llanon ar ddydd Sadwrn Ionawr 16fed. 

 

Bwriad y diwrnod agored yw i ddangos bod tai fforddiadwy yn opsiwn ymarferol a gwerthfawr i bobl sy’n chwilio am rhywle i fyw. Mae pobl yn cwyno bod stigma yn perthyn i dai fforddiadwy, ac mae’r grŵp yn gobeithio y bydd y diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn helpu chwalu’r stigma yma. 

 

Mae’r diwrnod agored yn rhan o ymgyrch ehangach y grŵp i dynnu sylw i’r anhawster mae nifer o bobl ifanc yn profi wrth chwilio am rhywle i fyw yng nghefn gwlad. Mae allfudiad pobl ifanc i’r dinasoedd yn brawf o’r her sy’n gwynebu cymunedau gwledig. Yng Ngheredigon, mae cyfuniad o brisiau tai uchel a chyflogau isel yn creu sefyllfa anodd i bobl ifanc sydd eisiau byw yn lleol.

 

Dyma’r digwyddiad diweddaraf sydd wedi’i drefnu gan y grŵp. Mae’r grŵp eisoes wedi cynnal ymchwil i opsiynnau tai lleol, wedi cynnal cyfarfodydd cyhoeddus a gyda gwleidyddion lleol ac wedi cynnal ‘syrjeri’ tai.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i gyfrif Facebook neu Twitter ‘Ble ti’n mynd i fyw?’ neu cysylltwch trwy ebost: bletinmyndifyw@outlook.com

 

Dywedodd Osian Elias ar ran y grŵp: “Rydym wedi trefnu’r diwrnod agored yma i ddangos i bobl beth gall tŷ fforddiadwy edrych fel yn iawn! Mae lot o bobl yn ansicr o achos y disgrifiad ‘fforddiadwy’, ond mae’n bwysig cofio nad yw hyn yn brawf o safon y tŷ fel rheol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru