Yn galw am enwebiadau i Wobrau Dathlu Diwylliant Sir Gâr

Dim ond tridiau sydd gennych ar ôl i gyflwyno eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant Cyntaf Sir Gaerfyrddin.

Bydd unigolion, grwpiau a sefydliadau i gyd yn cael eu hystyried ar gyfer gwobrau mewn amrywiaeth o gategorïau gyda'r nod o hoelio sylw ar bob math o'r celfyddydau diwylliannol yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir y gwobrau ym mis Ebrill.

 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener, 23 Chwefror am 5pm.

 

Nod y gwobrau, a lansiwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yw dathlu rhagoriaeth ym maes diwylliant a'r celfyddydau, ac arddangos ein cyflawniadau diwylliannol ym mhob rhan o'r sir.

 

Maent yn agored i unrhyw un sy'n byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, neu sy’n hanu o’r sir, a wnaeth gyfraniad sylweddol i ddiwylliant Sir Gaerfyrddin yn ystod 2017.

 

Ysbrydoliaeth

 

Y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sy'n hyrwyddo'r cynllun gwobrau ac mae'n credu y gallai fod yn ddathliad blynyddol.

 

“Rydym yn ffodus o fod â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yma yn Sir Gaerfyrddin lle mae llawer o artistiaid nodedig, mawrion llenyddol a sêr y llwyfan a'r sgrin yn parhau i'n hysbrydoli heddiw," meddai.

 

“Wrth lansio'r gwobrau hyn, rydym am ddathlu'r rheiny sy'n cyfoethogi ein bywydau ac yn bywiogi'r sir wych hon heddiw. Ein gobaith yw mai megis dechrau yw hyn, ac y bydd y gwobrau'n ffordd i gydnabod ein pobl ddawnus a mwynhau eu talentau."