Trafod dyfodol economaidd Ceredigion mewn gweithdy

17/12/2018

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynhaliwyd trydydd gweithdy i drafod hybu economi sir Ceredigion ddydd Gwener diwethaf, gyda'r bwriad o weithio'n agosach rhwng y sector gyhoeddus a'r sector breifat.

Gyda chyflwyniad a chefndir Tyfu Canolbarth Cymru gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, Eifion Evans, aeth Gweithdy Aelodau Dyfodol Economaidd Ceredigion ymlaen i drafod gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau o’r sector cyhoeddus a phreifat.

 

Roedd pedwar sefydliad gwahanol ac amrywiol yn y Gweithdy i sôn am gyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol ac amlinellu cynlluniau ar gyfer twf yn y Sir.

 

Meddai'r Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “Rydym wastad yn falch i glywed gan amrywiol fusnesau o fewn y sir neu rhai o’r tu fas yr hoffai ddatblygu yma. Rydym ni’n lwcus bod datblygiadau ar y gweill ar gyfer y dyfodol. Edrychwn ymlaen i ddatblygu’r berthynas gyda busnesau o’r sector cyhoeddus a phreifat er budd datblygu’r economi yma yng Ngheredigion.”

 

Blaenoriaethau

 

Un o Flaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor yw ‘Hybu’r Economi’ ac mae hyn yn golygu gweithio i dyfu’r economi ac ymateb i’r cyfleoedd a ddaw o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

 

Mae Ceredigion ar daith gyda Partneriaid Tyfu Canolbarth Cymru. Bu’r Gweithdy hwn yn dangos y math o brosiectau a chynlluniau mawr a allai Ceredigion a Chanolbarth Cymru elwa ohonynt.