Tony Bianchi yn ennill y Fedal Ryddiaith

Tony Bianchi a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth agos a ddenodd bymtheg o ymgeiswyr, gyda thri ohonynt yn deilwng o’r Fedal ei hun.  

 

Dwy neu Dau oedd y testun eleni, ac yn ôl y beirniad, Mari Emlyn, llwyddodd y testun i ysbrydoli’r awduron i archwilio trawsdoriad eang o themâu, gydag amryw yn delio neu’n cyffwrdd â thema galar a cholled. 

 

Wrth draddodi’r feirniadaeth o lwyfan y Pafiliwn ar ran ei chyd-feirniaid, Jerry Hunter a Manon Steffan Ros, dywedodd Mari Emlyn, “Nofel athronyddol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ydi hi, ond nid man penodol sydd o bwys yma ond teithi meddwl Tomos Glyn Rowlands a’i ddiddordeb obsesiynol mewn synau. Cais Tomos wneud synnwyr o’i fywyd yn sgil y synau a glyw: “Mae modd clywed ychydig a deall y cwbl. Ond mae modd clywed y cwbl a deall dim.” 

 

Gwaith cyffrous

 

Yn ôl Mari Emlyn, “Yn wir, roedd y tri ohonom yn gytun bod hwn yn waith cyffrous ac yn delynegol o athronyddol gan ein denu i fyd od Tomos Glyn Rowlands. Dyma un o ysgrifenwyr mwyaf gwreiddiol y gystadleuaeth. Fel y mae synau’n troi ‘n rhan o fyd mewnol Tomos, felly hefyd mae’r nofel afaelgar hon yn tywys y darllenydd i ganfod y byd o’i gwmpas o’r newydd. Dyma waith cynhyrfus a gwreiddiol sy’n codi i dir uchel."

 

“Nid oes amheuaeth gan yr un o’r tri ohonom nad oes gennym dair cyfrol wahanol iawn eleni a’r tair yn gwbl deilwng o’r Fedal Ryddiaith ac rydym yn llawenhau yn llwyddiant y tri awdur hwn."

 

Y buddugwr

 

Ganed Tony Bianchi yn 1952 yn North Shields, Northumberland. Yno cafodd wersi cynnar mewn euogrwydd ac anobaith trwy fynychu ysgolion pabyddol, dilyn y tîm pêl-droed lleol a bod yn fab i blismon.  Dysgodd fwy am y cyflyrau hynny pan aeth i Brifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, lle gwnaeth astudiaeth o waith Samuel Beckett a dysgu Cymraeg.

 

Cyhoeddodd bedair nofel arall: Pryfeta (Y Lolfa, 2007), a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint, Chwilio am Sebastian Pierce (Gomer, 2009), Bumping (Alcemi, 2010) a Ras Olaf Hari Selwyn (Gomer, 2012); a chyfrol o storïau byrion, Cyffesion Geordie Oddi Cartref (Gomer, 2011).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru