Tocynnau perfformiadau nos y Brifwyl ar werth heddiw

Gyda llai na deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion sioeau a pherfformiadau hwyrol ar y Maes.

Mae’r rhain yn cynnwys dramâu a nosweithiau comedi, ac mae tocynnau’n mynd ar werth am 10:00 fore heddiw.

 

Yn dilyn llwyddiant cynnal perfformiadau mewn lleoliadau newydd ac amgen yn Eisteddfod Caerdydd y llynedd, eleni eto, bydd trefnwyr yn gwneud y defnydd helaethaf o’r adeiladau sydd ar y Maes, er mwyn cynnig rhaglen amrywiol ac uchelgeisiol, ac meddai’r Prif Weithredwr Betsan Moses, “Rwy’n falch o gyhoeddi manylion ein gweithgareddau gyda’r nos ar hyd a lled y Maes eleni.  Mae’r rhain, wrth gwrs, yn ychwanegol at raglen y Pafiliwn, ac yn sicr o apelio at gynulleidfa eang.

 

 

“Mae nifer fawr o’r perfformiadau a’r sioeau hyn yn bartneriaethau rhwng yr Eisteddfod a gwahanol gwmnïau, ac mae sicrhau bod cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau a gwerthfawrogi gweithiau artistig o bob math yn rhan cwbl greiddiol o waith y Brifwyl.  Ac wrth gwrs, mae’r rhaglen yn datblygu ac esblygu’n flynyddol, yn union fel anghenion a dyheadau ein cynulleidfaoedd.

 

“Rydym ni wedi bod yn arbrofi gydag ambell sioe newydd dros y blynyddoedd diwethaf, fel Cabarela, sydd wedi bod yn llwyddiant ar hyd a lled Cymru.  Braf felly yw gallu cyflwyno llwyfan newydd sbon ar gyfer sioeau a pherfformiadau sydd yn fwy beiddgar na rhaglen y Pafiliwn a Theatr y Maes, a bydd y Cwt Cabaret yn agor ei ddrysau am 21:00 bob noson, gyda chymysgedd o gomedi a chynyrchiadau theatrig.

 

“Eleni hefyd, bydd drama’n cael ei llwyfannu yng Nghaffi Maes B, wrth i Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd gyflwyno Bachu, drama newydd gan Melangell Dolma am gariad, cyfeillgarwch a chalonnau dryslyd wedi’i lleoli ar Faes yr Eisteddfod.  Cefnogir y cynhyrchiad gan yr Eisteddfod a Chanolfan Mileniwm Cymru.

 

“A bydd dau gynhyrchiad yn cael eu llwyfannu yn Theatr y Maes eleni.  Bydd Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith yn cyflwyno X, drama fuddugol Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd gan Rhydian Gwyn Lewis, a Chwmni Theatr Invertigo a Pontio yn cyflwyno Derwen, addasiad Cymraeg Mared Llywelyn Williams o brofiad theatrig unigryw Tim Crouch.

 

Mas ar y Maes

 

“Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gomisiwn drama Mas ar y Maes eleni, sef gwaith-ar-y-gweill newydd gan Elgan Rhys, Gethin Evans a Seiriol Davies.  Mae Corn Gwlad yn fersiwn cwiar ffyrnig, gwefreiddiol, llawen a dirdynnol, sy’n ail-fyw seremoni Coroni Eisteddfod 1924 pan enillodd Prosser Rhys am ei bryddest chwyldroadol am berthynas hoyw.  Bydd hon i’w gweld yn y Cwt Cabaret.

 

“Wrth gwrs, bydd llawer o ymwelwyr yn awyddus i grwydro’r Maes tan yn hwyr, ac eleni mae mwy o ddigwyddiadau rhad ac am ddim nag erioed o amgylch y Maes gyda’r nos.  Rydym eisoes wedi cyhoeddi manylion Llwyfan y Maes eleni, ac fe fydd y Tŷ Gwerin hefyd yn cynnal gigs hwyrol bob noson, gyda Colorama, Steve Eaves ac Alun Tan Lan ymysg yr artistiaid a fydd i’w gweld gyda’r nos yma.  Bydd manylion llawn am y rhain yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

 

Rhaglen ardderchog

 

“Felly, gydag ychydig dan ddeufis yn unig i fynd tan yr ŵyl, mae’r neges yn gwbl glir – mae Eisteddfod Sir Conwy yn mynd i fod yn wythnos arbennig iawn – gyda rhaglen ardderchog o weithgareddau sy’n sicr o apelio at bobl o bob oed, a hynny ar Faes braf yn ardal Llanrwst yn Nyffryn Conwy.  Bydd tocynnau hwyrol ar gael ar-lein (www.eisteddfod.cymru) a thrwy ffonio 0845 4090 800 o 10:00, fore Gwener, 7 Mehefin ymlaen, a dyma hefyd lle gallwch brynu tocynnau ar gyfer ein sioeau yn y Pafiliwn, a thocynnau bargen gynnar ar gyfer y Maes sy’n parhau ar werth tan ddiwedd Mehefin.

 

“Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi atom i Sir Conwy o 3-10 Awst eleni – mae’n argoeli i fod yn Eisteddfod i’w chofio!”