Tocynnau parcio: da yntau ddrwg?

16/07/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae'r duedd ymhlith awdurdodau lleol led-led Cymru i godi ffi am barcio ynghanol trefi ar gynnydd, gyda’r mesurau yn ennyn ymateb chwyrn gan siopwyr, perchnogion busnesau a modurwyr fel ei gilydd, ac mae Lleol.cymru wedi creu pol piniwn i ganfod beth yw eich barn am y pwnc dadleuol hwn.  

 

Fe adroddwyd yn y Wasg yr wythnos hon fod yna beiriannau talu am barcio yn Aberteifi wedi cael eu difrodi, gyda’r cyngor yn methu fforddio eu trwsio. O ganlyniad, roedd modurwyr yn cael parcio am ddim yng nghanol y dref. Yn dilyn y diffyg peiriannau talu, fe brofodd llawer o berchnogion siopau gynnydd aruthrol yn y nifer oedd yn dod i siopa ac yn gwario. 

 

Yng Ngwynedd er enghraifft, mae’r mannau parcio am ddim o fewn trefi yn lleihau, gyda phrisiau ‘afresymol’ am barcio yn cael ei gondemnio gan fusnesau a modurwyr.  Yn wyneb toriadau, mae awdurdodau lleol wedi gorfod cynhyrchu refeniw ychwanegol a’r unig ffordd y maent yn gallu sicrhau hynny yw trwy godi ar barcio. Ond y ddadl arall yw fod busnesau lleol a’r stryd fawr yn dioddef o ganlyniad i’r mesurau amhoblogaidd hyn, gyda mwy a mwy o siopau lleol yn cau o ganlyniad. Beth yw’r ateb?

 

Ydych chi’n cytuno fod angen codi am barcio er mwyn y budd y gymuned neu, A ydych yn gweld fod talu am barcio yn lladd y stryd fawr ac yn y pen draw yn gwneud drwg i fusnesau lleol? Ydych chi’n credu y dylai parcio fod am ddim mewn rhannau sylweddol o ganol trefi? 

 

 

 

Mae'n bwysig fod awdurdodau lleol yn codi ffi parcio, ydych chi'n cytuno?

  • A.
    Cytuno, ond mewn mannau cyfyngedig yn y dref
  • B.
    Cytuno'n llwyr
  • C.
    Anghytuno, mae'n lladd y stryd fawr a busnesau lleol

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
25%

B
0%

C
75%