Tîm cenedlaethol Cymru yn ymuno i siarad am iechyd meddwl

19/11/2019

Categori: Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Ar drothwy gêm enfawr Cymru yn erbyn Hwngari yn rownd ragbrofol UEFA Euro 2020, mae’r tîm cenedlaethol a Movember wedi gweithio gyda’i gilydd er mwyn annog dynion i siarad am iechyd meddwl a lefelau hunanladdiad ymysg dynion.

Yn y fideo, mae nifer o chwaraewyr Cymru yn rhannu rhai manylion ynglŷn ag hunanladdiad. O amgylch y byd, mae un dyn yn hunanladd pob munud.

 

Yn ystod hanner amser yn gêm heno, bydd chwaraewyr Cymru a Movember yn gofyn i dynion siarad gyda’i ffrindiau trwy gydol yr egwyl.

 

Mae’r CBDC yn gobeithio bydd y fideo yn pwysleisio'r pwysigrwydd o fod ‘A Man of More Words’ ac yn annog dynion i siarad gyda ffrindiau amdano’r sialensiau sydd yn dod gyda bod, gyda’r gobaith o wella ei iechyd meddyliol.

 

Herio stigma iechyd meddwl

 

Mae’r CBDC a’r Ymddiriedolaeth CBDC yn rhedeg ymgyrch rhyngwladol ‘We Wear the Same Shirt’, sydd yn bwriadu herio’r stigma o amgylch iechyd meddwl trwy raglenni pêl-droed ar gyfer pobl sydd wedi bod yn dioddef. Mae’r rhaglen yn cynnig amgylchedd diogel ar gyfer pobl gyda salwch iechyd meddwl ac yn cynnig cyfleoedd ymarfer corff ac i gwrdd â phobl newydd trwy glybiau pêl-droed domestig ar draws Cymru.

 

Os rydych eisiau mwy o wybodaeth amdano Movember a’r ymgyrch ‘A Man of More Words’ ewch i'r wefan