Teithiau tywys i gasgliadau serameg Prifysgol Bangor

31/01/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas casgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai.

Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

 

Yn ogystal a’r teithiau cyffredinol fydd yn cael eu cynnal, bydd cyfle i fynychu teithiau gan dywyswyr gwadd arbenigol. Ym mis Mai bydd David Roberts, cyn gofrestrydd y Brifysgol yn arwain teithiau ar  ‘“Cofadail Parhaol Bangor” : dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’.

 

Mae’r teithiau tywys yma yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

 

Pryd

 

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 10  Chwefror, 17 Mawrth, 21 Ebrill a 5 Mai. Cynhelir teithiau yn Saesneg am 11.00yb-12.00yp ac yn y  Gymraeg  rhwng 12:30yp a  1:30yp ar y dyddiau yma.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.gov.uk