Taith seiclo y Merched ar fin dod i Sir Gâr

12/06/2019

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Dyddiau’n unig sydd bellach tan Daith Merched OVO Energy, felly anogir pobl i ddod allan i'r strydoedd a rhoi croeso cynnes Cymreig i'r beicwyr.

Y daith hon yw'r ras feicio broffesiynol fwyaf yn y DU a bydd 96 o feicwyr yn rasio am 126km drwy strydoedd, tros fynyddoedd a thrwy ddyffrynnoedd Sir Gaerfyrddin. Bydd confoi o 60 o gerbydau a hofrennydd i sicrhau y gwelir yr uchafbwyntiau teledu ar draws y byd.

 

Bydd y ras yn dechrau am 10am ddydd Sadwrn, 15 Mehefin, yn Felodrom Caerfyrddin, gan fynd drwy Abergwili, Nantgaredig, Brechfa, Llansawel, Ffairfach, Bethlehem, Felindre, Brynaman, Garnant, Glanaman, Rhydaman, Capel Hendre, Penygroes, Gorslas, Cefneithin, Pontyberem, Ponthenri, Carwe, Trimsaran, a Pinged, cyn gorffen ym Mharc Gwledig Pen-bre am tua 1pm.

 

Gellir dod o hyd i ganllaw llawn ar gyfer y ras, lle mae'r amseroedd disgwyliedig ar draws y sir, ynghyd â gwybodaeth am lefydd i barcio, cau ffyrdd a tharfu ar drafnidiaeth, yn yr adran Newyddion.

 

Cychwynnodd Taith y Merched yn Suffolk ddydd Llun diwethaf, a bydd yn cael ei chynnal dros chwe diwrnod anodd, gan gyrraedd ei phenllanw yn Sir Gâr ddydd Sadwrn.

 

Dyma'r tro cyntaf i Sir Gaerfyrddin groesawu Taith y Merched, a hynny fisoedd yn unig wedi i'r sir gynnal cymal hynod lwyddiannus o Daith Prydain OVO Energy ym mis Medi.

 

Mae'r sir yn dal i elwa ar y ffaith iddi gynnal digwyddiad mor llwyddiannus y llynedd, gyda bron chwarter yr hwb economaidd disgwyliedig o £4 miliwn ar gyfer y flwyddyn yn dod yn 48 awr gyntaf y ras.

 

Busnesau beicio, yn ogystal â'r sectorau adwerthu, twristiaeth a lletygarwch, sydd wedi gweld yr hwb mwyaf o ran masnach gyda mwy o bobl yn ymweld â Sir Gaerfyrddin i fwynhau'r traciau, y cylchedau a'r ffyrdd sydd wedi bod yn brawf i feicwyr gorau y byd, gan gynnwys Geraint Thomas, enillydd Tour de France.

 

Yn y cyfnod cyn y cymal terfynol ddydd Sadwrn, mae baneri a beiciau gwyrdd wedi cael eu gosod mewn cymunedau, mae siopau a chaffis wedi addurno eu ffenestri, ac mae llu o weithgareddau i'r teulu wedi cael eu trefnu mewn mannau allweddol yn cynnwys Llandeilo, Rhydaman a Pharc Pen-bre.

 

Rhestr llawn y gweithgareddau

 

Gellir dod o hyd i restr lawn o weithgareddau, yn ogystal â chystadlaethau, a gwybodaeth am leoedd i aros a llwybrau beicio drwy fynd i wefan Cyngor Sir Gâr.

 

Mae modd parcio am ddim ddydd Sadwrn ym meysydd parcio y Cyngor yng Nghaerfyrddin a Rhydaman. Caiff ymwelwyr eu hannog i gynllunio eu diwrnod a chyrraedd y man gwylio a ffefrir ganddynt o leiaf awr cyn y disgwylir i'r ras ddod heibio.