Taith Pyllau Mwdlyd Peppa Pinc yn ei ôl

24/01/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Y Gwanwyn hwn bydd y digwyddiad codi arian mwyaf mwdlyd gwledydd Prydain ar gyfer plant bach yn ei ôl – Taith Pyllau Mwdlyd Peppa i Achub y Plant.

Y llynedd bu 160,000 o blant yn rhan o’r digwyddiad, gan godi £243,000 ar gyfer gwaith hanfodol Achub y Plant, ac eleni mae’r elusen yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn cofrestru, cymryd rhan a chyfrannu.

 

Rhwng 23 a 29 o Ebrill 2018 anogir meithrinfeydd, grwpiau blynyddoedd cynnar, teuluoedd a phlant ar hyd a lled y wlad i gymryd rhan mewn Taith Pyllau Mwdlyd i godi arian at yr elusen blant rhyngwladol.

 

Mae trefnu Taith Pyllau Mwdlyd yn ddull gwych o annog eich plant bach i archwilio’r byd o’u cwmpas a neidio mewn pyllau mwdlyd, fel y cymeriad Entertainment One Peppa, er budd achos daOs ydych yn neidio mewn pyllau ar hyd llwybr yn y parc neu yn bod yn greadigol drwy greu eich pyllau eich hun y tu mewn o bapur a ffoil – bydd eich Taith Pyllau Mwdlyd yn ddiwrnod llawn hwyl i dreulio gyda’ch gilydd yn creu atgofion gyda’r plant bach. Gellir codi arian ymha bynnag ddull sy’n addas i chi – gallwch helpu’r cerddwyr i hel nawdd am gerdded, gofyn am gyfraniad i gymryd rhan neu hyd yn oed coginio cacennau bach Pyllau Mwdlyd i’w gwerthu ar y diwrnod! Bydd yr arian y byddwch yn ei gasglu yn helpu gwaith Achub y Plant i drawsnewid bywydau plant bregus yn y DU ac ar draws y byd.

 

Dywedodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru “Rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb yn mynd y tu allan y Gwanwyn hwn, boed law neu hindda, ac yn helpu codi arian hanfodol i Achub y Plant. Mae hi’n hawdd iawn cymryd rhan ac yn esgus perffaith i archwilio’r awyr agored gyda’ch plant bach. Drwy neidio mewn pyllau mwdlyd fel Peppa a chodi arian ar gyfer Achub y Plant gallwch helpu rhoi dyfodol gwell i blant.”

 

Codi arian

 

Drwy gymryd rhan mewn Taith Pyllau Mwdlyd a chodi arian ar gyfer Achub y Plant, gallwch helpu plant bregus ar draws y byd i gael gofod saff i chwarae a dysgu. Cofrestrwch nawr ar y wefan i dderbyn eich Pecyn Codi Arian Taith Pyllau Mwdlyd am ddim, sy’n llawn dop o weithgareddau wedi eu hysbrydoli gan Peppa i’ch rhoi ar ben ffordd – gydag awgrymiadau ar gyfer teithiau cerdded gwych y tu mewn ac yn yr awyr agored, syniadau codi arian, gweithgareddau hwyliog i baratoi eich cerddwyr at y diwrnod mawr, ac ar ddiwedd y daith, bydd sticer arbennig Peppa ar gyfer pob plentyn. Bydd y pecyn codi arian hefyd yn esbonio sut fywyd sydd gan blant mewn gwledydd gwahanol, gan eu helpu i weld sut y mae nhw yn gwneud gwahaniaeth drwy gefnogi Achub y Plant.