Taith i’r môr a thaith trwy ddawns a cherdd yn Pontio Bangor

24/01/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Camwch i fyd mythoegol llawn creaduriaid y môr a gadael i’ch synhwyrau gael eu tywys ar daith yn ôl i’r môr, gan dychwelyd i’r hunan ddydd Sadwrn 15 Chwefror yn Theatr Bryn Terfel, Pontio.

Dyma fydd première cynhyrchiad newydd Dychwelyd gan yr ensemble Exploration in Sound, a berfformiodd i theatr lawn ym Mhrifysgol Bangor yn 2015 gydag Lie Still Sleep Becalmed. Caiff Dychwelyd ei berfformio fel rhan o Wyl Gerdd Bangor sy’n rhoisylw i gerddoriaeth gyfoes gyffrous o’r radd flaenaf.
 
Dywedodd Katherine Betteridge o Exploration in Sound, “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at berfformio Dychwelyd yn Pontio. Rydym yn hoff o gyfuno gwahanol fathau o gerddoriaeth gyda symudiad a dawns, ac yn defnyddio golau mewn ffyrdd diddorol i gyfleu themau swreal o fyd natur er mwyn creu awyrgylch lle gall cynulleidfaoedd ymgolli yn y profiad.”
 
Ychwanegodd Sioned Eleri Roberts o Exploration in Sound, “Canolbwynt archwiliad Lie Still oedd y lleuad, gan fynd a’r gynulleidfa drwy gylchred y lleuad. Y môr fydd canolbwynt Dychwelyd. Caiff y thema ei chyfleu drwy fythau hynafol, chwedlau a ffurfiau celf o ddiwylliannau eraill.

 

Creu profiad gwahanol

 

"Rydym yn ceisio creu profiad gwahanol i beth fydd nifer wedi arfer ag o yn y theatr lle rydych yn eistedd i lawr mewn rhesi yn gwrando a gwylio perfformiad. Bydd y perfformwyr yn defnyddio’r llawr i gyd, a gall y gynulledifa ddewis sut y byddant yn mwynhau’r profiad gyda gwahanol opsiynau eistedd. Yn ogystal, caiff y gerddoriaeth ei chyflwyno mewn modd anuniongred. Un o’n hamcanion yw creu profiad gwrando mwy agored a hamddenol.”