Taith fythgofiadwy i Batagonia

07/10/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd 25 o aelodau hŷn yr Urdd yn teithio i ochr arall y byd ar daith fythgofiadwy i Batagonia ddiwedd y mis.  Hon fydd yr ail daith i’r Urdd drefnu i Batagonia eleni, sy’n cyd-fynd gyda dathliadau 150 mlynedd ers i’r fintai gyntaf lanio.

 

Mi fyddant yn treulio 10 niwrnod ym Mhatagonia (21 Hydref – 3 Tachwedd) ac yn gwneud gwaith gwirfoddol megis helpu yn yr ysgol feithrin Gymraeg, gweithgareddau adeiladu tîm ac ymweld gyda’r henoed sy’n siarad Cymraeg yno.

 

Cafodd y 25 eu dewis allan o dros 100 o geisiadau, gyda’r rhesymau am wneud cais yn amrywio – un wedi ei chyfareddu gyda straeon ei hathrawes ddosbarth am y Wladfa; un arall gyda theulu yno nad yw erioed wedi eu cyfarfod ac amryw yn dymuno mynd allan i gael blas o’r diwylliant a chynnig cymorth ac ysbrydoliaeth i’r bobl ifanc allan yno siarad Cymraeg. 

 

Mae pawb wedi llwyddo i godi £2,400 yr un i fynd ar y daith.    Roedd y gweithgareddau codi arian yn amrywio o gynnal cyngerdd a bore coffi yn yr ysgol  i gael eu noddi i wneud sky-dive.

 

Un o’r bobl ifanc sydd yn teithio i Batagonia yw Sophie Georgina Allen o Ysgol Gyfun Gwynllyw.  Meddai Sophie, “Dwi wastad yn ceisio gwthio fy hun a chreu profiadau newydd ym mhob agwedd o fy mywyd.  Rydw i eisiau bod yn athrawes yn y dyfodol felly bydd y cyfle i weld cymdeithas a phlant Cymraeg dramor yn brofiad bythgofiadwy.”

 

Un arall yw Lowri Jones Williams o Ysgol Brynhyfryd.  Dywedodd, “Mae’r daith yma yn gyfle ‘unwaith mewn bywyd’.  Credaf fod dysgu am ddiwylliannau eraill o gwmpas y byd yn bwysig ond hefyd mae’n dangos i bobl sydd ym mhen draw’r byd am ein bywydau ni yng Nghymru.”

 

Profiad bythgofiadwy

 

Bydd tri aelod o staff yr Urdd yn teithio gyda’r bobl ifanc o Gymru, gan gyfarfod swyddogion Menter Iaith Patagonia yno fydd yn eu tywys am y 10 niwrnod.  Yn ôl Mared Jones, Swyddog Ieuenctid Caerffili sydd yn arwain y daith, “Mae gennym griw gwych eleni – mor frwdfrydig a hwyliog.   Rydym wedi cynnal dau benwythnos iddynt ddechrau dod i adnabod ei gilydd ac mae pawb yn dod ymlaen yn wych. Bydd yn brofiad bythgofiadwy i’r bobl ifanc ac i ninnau hefyd."

 

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, “Eleni, bydd 41 o bobl ifanc wedi cael cyfle i deithio i’r Wladfa gyda’r Urdd – aeth rhai ym mis Awst, ar daith gyda chynhyrchiad y Mimosa a nawr rydym yn cynnig y daith hon ar y cyd gyda Mentrau Iaith Cymru.  Yn ystod y flwyddyn mae dros 500 o aelodau wedi cael cyfle i deithio i wledydd megis Ffrainc, yr Eidal a Chatalonia gyda’r Urdd.  Profiadau fydd yn aros yn eu cof am byth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru