Tair wythnos i fynd tan Ddiwrnod #ShwmaeSu'mae

26/09/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dim ond tair wythnos sydd i fynd cyn dathlu pumed Diwrnod Shwmae Su’mae ar Hydref y 15fed ac mae yna dal amser i chi drefnu digwyddiad.

Bwriad y diwrnod hwn yw dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg. 

 

Mae'r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél 'Dathlu'r Gymraeg', ond mae'r holl weithgareddau a'u cynhelir yn cael eu paratoi gan gannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

 

Ymbarél o fudiadau

 

Mae Dathlu'r Gymraeg yn grŵp ymbarél o dros 20 mudiad cenedlaethol, gan gynnwys: CAER, Cronfa Glyndŵr, Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru, CYDAG, Cyfeillion y Ddaear, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas Alawon Gwerin, Cymdeithas Bob Owen, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas y Cymod, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr, Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, RhAG, UAC, UCAC, UMCA, UMCB, Urdd Gobaith Cymru. 

 

Os oes yna fudiadau lleol neu gymuned yn awyddus i gynnal digwyddiad ar y diwrnod, mae croeso i chi gysylltu a’r swyddfa swyddfa@dathlu.org

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru