Tafwyl: yr orau eto

Fe ddigwyddodd Tafwyl arall, gyda llawer yn cytuno mai dyma’r un orau eto, wrth filoedd heidio i gaeau Castell Caerdydd dros y penwythnos.

Roedd yna adloniant o bob math yn cynnwys dawnswyr, cerddoriaeth i danio'r ysbryd, beirdd yn cynganeddu, bwyd a diod o’r safon uchaf a chrefftau cywrain. Roedd yna weithgareddau i’r holl deulu wrth i Tafwyl ddatblygu’n un o’r gwyliau mwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd. Roedd yna filoedd yn mwynhau'r gerddoriaeth, yn amrywio o Bryn Fon a’i fand a Meic Stevens i’r Candelas a’r Niwl a llawer mwy gan sicrhau fod y muriau yn ysgwyd.

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o luniau’r penwythnos: