Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni

26/03/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tafwyl: Gwyl boblogaidd yng Nghaerdydd

Bydd Gŵyl Tafwyl yn dathlu 10 mlynedd eleni, ble y bydd yr Ŵyl am y tro cyntaf yn ymestyn i ddeuddydd, gyda enwau mawr megis Ywain Gwynedd,  Cowbois Rhos Botwnnog, Swnami a Kizzy Crawford yn perfformio ynghanol y brifddinas.   

 

Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi Castell Caerdydd. Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae’r trefnwyr wedi gallu ehangu’r Ŵyl i ddeuddydd y tro hwn. Unwaith eto, bydd rhai o enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd 

 

Yn edrych ymlaen at yr Ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens, "Nawr bod Tafwyl yn ddigwyddiad dau ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd, mae'r ystod o fandiau sydd yn chwarae yn gryfach nag erioed. Mae bandiau Cymraeg gwych o bob rhan o'r wlad yn chwarae, o'r hen ffefrynau i dalent newydd cyffrous. Mae'n line up bywiog a chyffrous fydd yn drac sain berffaith i'r penwythnos gwych!’

 

Ar ddydd Sadwrn Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, Swnami a Gwenno fydd ymhlith y bandiau yn diddanu ar y prif lwyfan, gyda Geraint Jarman, Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos Botwnnog yn ymuno â'r parti ar ddydd Sul.

 

Draw ar y llwyfan acwstig, Meic Stevens, Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M fydd ymhlith y cerddorion talentog. Eto eleni mae mynediad i'r ŵyl yn rhad ac am ddim. I weld y line up llawn, ewch draw i'r wefan.

 

I ffwrdd o'r llwyfannau, fel rhan o gynlluniau ar gyfer gŵyl deuddydd, mae digwyddiadau ac ardaloedd newydd cyffrous o fewn yr ŵyl yn cael eu cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf. Eto eleni bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 27ain Mehefin. 

 

Dyma fideo yn rhoi'r lein-yp yn llawn ar gyfer eleni:


 


 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net