Tafwyl yn rhagori ar fod yn Eco-gyfeillgar eleni

11/06/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi tyfu o ffair fechan ym maes parcio'r Mochyn Du i ddigwyddiad deuddydd gyda chynulleidfa ddisgwyliedig o 25,000 o bobl ac erbyn y 10fed Tafwyl, mae tîm yr ŵyl wedi canolbwyntio ar ddarparu gŵyl fwy gwyrdd, eco cyfeillgar.

 

Gydag adnoddau hynod ddefnyddiol fel 'A Greener Festival' sy’n gwmni sy’n ymrwymo i gynorthwyo digwyddiadau a gwyliau cerddoriaeth a'r celfyddydau ar draws y byd i fabwysiadu arferion amgylcheddol effeithiol) maent wedi gallu datblygu gŵyl sydd yn ymrwymo i bolisi eco cyfeillgar lle bo'n bosibl.

 

Mae Menter Caerdydd wedi ymrwymo i leihau faint o wastraff a gynhyrchir gan Tafwyl, a rheoli'r casgliad o'r gwastraff hwnnw yn effeithiol. Eleni, am y tro cyntaf, byddent yn cydweithio gyda chwmni rheoli gwastraff. Bydd y cwmni yma yn gyfrifol am yr holl ofynion ailgylchu a bydd yn sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg mewn modd proffesiynol ac ecogyfeillgar. Bydd llawer o orsafoedd ailgylchu gwastraff yn cael ei ledaenu o gwmpas y castell i sicrhau bod ailgylchu gwastraff yn hawdd ac yn effeithiol.

 

Rhan fawr o'r ŵyl yw'r ardal fwyd a'r bar ac mae'r gynulleidfa lwglyd a sychedig yn sicr yn mynd drwy lawer o gwpanau a phlatiau! Mae'r gwastraff yma wastad wedi bod yn boen meddwl i'r tîm, felly am y tro cyntaf eleni mae pob arlwywyr wedi llofnodi cytundeb gyda'r ŵyl yn cytuno i ddefnyddio pecynnau a chwpanau arlwyo ecogyfeillgar gall gael ei gompostio.

 

Bwrlwm!

 

Mae Ardal Chwarae BWRLWM! eleni yn cael ei guradu gan Green City Events a Re-Create. Ardal llawn dop o gyfleoedd i blant greu, chwarae a gwneud llanast. Ymysg y gweithgareddau gan Green City Events mae gweithdai creu Papur Hadau, gweithdai creu Potiau Hadau Origami, gweithdai Celf Bywyd Gwyllt ac Argraffu Sgrîn gyda Llysiau. Bydd Re-Create yn rhedeg gweithdai sgrap a chelf gan ddefnyddio offer wedi'i ailgylchu, a gallwch adeiladu Caerdydd enfawr allan o gardfwrdd! MaePedal Emporium, sy'n trawsnewid beiciau i greadigaethau anhygoel i hyrwyddo pwysigrwydd seiclo, yn dod a'u  Beic Bybls, Beic Disgo a Beic Peintio i'r ŵyl.

 

Parch

 

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i ddod i Tafwyl i redeg ein gweithgareddau eco yn yr ardal blant am 2 ddiwrnod cyfan, mae'n mynd i fod yn llawer o hwyl! Mae ein gweithdai yn dysgu am barch a chariad tuag at y byd naturiol ac yn annog plant i ail –defnyddio, ail-greu ac ail-gylchu. Rydym yn wirioneddol falch bod trefnwyr gŵyl Tafwyl yn cydnabod pwysigrwydd hyrwyddo gweithgareddau cynaliadwy yn eu digwyddiad ac yn cynnwys gweithgareddau sy'n annog teuluoedd i gysylltu â natur ac ailddefnyddio eitemau y gallent ei daflu i ffwrdd." meddai Becca Clark, Green City Events 

 

Ymunwch a'r criw yng Nghastell Caerdydd ar y 4ydd a 5ed o Orffennaf i weld Tafwyl fwy gwyrdd, ecogyfeillgar.